Welke doelstellingen kan een lokaal bestuur nastreven?

Voor steden en gemeenten zijn er sterke argumenten om een krachtig economisch beleid uit te bouwen. We sommen er enkele voorname voor u op .

Werkgelegenheid

Een gemeente die werkt aan een sterk ontwikkeld economisch weefsel in de gemeente draagt bij aan de tewerkstellingskansen in de gemeente en de ruime regio. Werk in eigen streek is voor de meeste gemeenten een essentiĆ«le doelstelling. De aanwezigheid van voldoende tewerkstellingsplaatsen in de gemeente zorgt er niet alleen voor dat de huidige inwoners makkelijker aan de slag kunnen in hun regio, bovendien slagen gemeenten er op die manier in om ook  nieuwe inwoners aan te trekken.    

Leefbaarheid

De activiteitsgraad van de bevolking draagt bovendien ook bij tot de gemeentekas. Een werkende bevolking verhoogt op die manier de financiĆ«le beleidsruimte van de gemeenten. Zo helpt een sterk uitgebouwd economisch weefsel ook de algemene leefbaarheid van de gemeente vooruit.  Gemeenten investeren  steeds meer in aantrekkelijke handelskernen die op een positieve manier bijdragen tot het gemeentelijk imago of trachten met buurtwinkels de zorgfunctie voor de bewoners op peil te houden.    

Ondernemingen en omgeving

De gemeente wil haar ondernemingen ook beter afstemmen met de omgeving. De economische activiteit wordt steeds meer in balans gebracht met onder meer haar milieu-impact, invloed op de mobiliteit en de ruimtelijke kwaliteit. Maar ook voor de bedrijfsprocessen willen de gemeente de ondernemingen sterker stimuleren om rekening te houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe kan een gemeente haar doelstellingen realiseren

De gemeente kan op verschillende manieren bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel  

De gemeente voert de regie voor haar economisch beleid (Regisseur )
De gemeente tracht partnerschappen aan te gaan met andere actoren op het veld. Ze probeert vanuit haar economische doelstellingen deze partners samen te brengen en aan te sturen
 

De gemeente ondersteunt het economisch weefsel (Facilitator) 
De gemeente neemt eigen initiatieven die het ondernemingsvriendelijk klimaat kan verhogen. Bv.

  • Ze optimaliseert haar eigen dienstverlening voor ondernemers met een gemeentelijk loket

  • Ze werkt subsidies uit
     

De gemeente stuurt het economisch weefsel (Sturende rol)
Met deze rol treedt de gemeente dwingend op vanuit haar machtspositie als overheid om verplichtingen en verbodsbepalingen op te leggen.

  • Bv. Gemeentelijk structuurplan, GRUP

Recente items

Omnibusrichlijn heeft vooral impact op handelaars 1
Nieuws - 23-06-2022
Omnibusrichlijn heeft vooral impact op handelaars
# Economie, Ambulante handel en kermissen, Detailhandel, Gemeentelijk economisch beleid, Werken en ondernemen Lees meer
In contact met: Lokale ondernemers vlot bereiken en ondersteunen 2
Kennisitem - 21-04-2022
In contact met: Lokale ondernemers vlot bereiken en ondersteunen
# Gemeentelijk economisch beleid, Werken en ondernemen Lees meer