Recente kennisitems

Kennisitem - 28-07-2021
27.07.2021 MB wijz. MB 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Economie, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 23-07-2021
20.07.2021 Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet 24.12.2020 betr. het verenigingswerk
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 19-07-2021
11.07.2021 KB tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet 15.07.2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en door het KB 02.05.2021 tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet 15.07.2020 tot ve
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Werk, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 28-07-2021
09.07.2021 BVR tot vaststelling van regels over de toekenning van steun aan de sportsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie [ Coronavirus ]
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer