Opleidingen

Recente items

Kennisitem - 30-05-2023
[z.d.] Omz. Overlast in recreatiegebieden en recreatiezones
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 24-05-2023
12.05.2023 BVR wijz. BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betr. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, SDG's, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 01-06-2023
07.05.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27.06.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betr. de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepe
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 05-06-2023
07.05.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21.11.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betr. de bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van personen behor
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer