Opleidingen

17 jan '23
13 okt '22

Recente items

Kennisitem - 06-09-2022
31.08.2022 KB wijz. art. 17 van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Vrije tijd Lees meer
Wetgevend kader op komst voor gezonde binnenlucht in gesloten publieke plaatsen 2
Nieuws - 19-08-2022
Wetgevend kader op komst voor gezonde binnenlucht in gesloten publieke plaatsen
# Sport, Cultuur, Horeca, Gezondheidsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 29-08-2022
30.07.2022 KB wijz. diverse bepalingen van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een hoofdstuk XII houdende bijzondere bepalingen van toepassing op kunstwerkers in titel II van hetzelfde KB van 25.11.1991 en
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Werk, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 05-08-2022
17.07.2022 Wet wijz. wet 04.07.2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en tot gedeeltelijk herverdeling van het restsaldo [ Coronavirus ]
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Vrije tijd Lees meer