Op zoek naar de online werkruimte van onze "stuurgroep politiezones"? Neem dan contact op met veiligheid@vvsg.be.

Opleidingen

Recente items

Kennisitem - 25-01-2023
12.01.2023 KB wijz. KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betr. het zorgouderschap en het ouderschapsverlof
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Hoe pak je agressie tegenover personeelsleden aan? 2
Nieuws - 12-01-2023
Hoe pak je agressie tegenover personeelsleden aan?
# Personeelsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Lokale Politie, Netwerk brandweer, Sociale dienstverlening, Ruimtelijke Ordening, Economie, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 30-12-2022
26.12.2022 Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023
# Noodplanning, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 22-12-2022
22.12.2022 Omz. DGH/2022/ASTRID 01 wijz. Omz. DGH/2015/ASTRID 01 ter vervanging van de omz. ICM/DGH/2014/ASTRID 01 bet. de vernieuwingen in de tetraradio’s ter beschikking gesteld aan de diensten van de DGH
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer