Op zoek naar de online werkruimte "stuurgroep politiezones" of de online werkruimte "netwerk beleidsmedewerkers lokale politiezones"? Volg dan de link naar http://extranet.vvsg.be en log daar in met uw bestaande gegevens. Bij problemen kunt u contact opnemen met de medewerkers van dienst veiligheid.

Recente kennisitems

Kennisitem - 27-11-2019
14.11.2019 Ministeriële omz. PLP 59 betr. de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones
# Financiën, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid read.more
Kennisitem - 07-11-2019
08.10.2019 KB houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om de deelname aan het 'stroomplan' te stimuleren
# Lokale Politie, Veiligheid read.more
Kennisitem - 04-11-2019
02.10.2019 KB wijz. KB 12.10.2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet 30.11.1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en KB 03.07.2016 houdende uitvoering van art. 21 van de wet 30.11.1998 houdende regelin
# Lokale Politie, Veiligheid read.more
Kennisitem - 03-10-2019
22.09.2019 KB betr. de verergeringsbijslag en de overlijdensbijslag ten gunste van de personeelsleden van de politiediensten
# Personeel, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid read.more