Op zoek naar de online werkruimte van onze "stuurgroep politiezones"? Neem dan contact op met tom.deschepper@vvsg.be.

Recente kennisitems

Kennisitem - 07-08-2020
31.07.2020 Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie - Geavanceerde elektronische zegels voor de kopieën van processen-verbaal (art. 92)
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 15-07-2020
08.07.2020 Wet wijz. wet 21.03.2018 wijz. wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, en wijz. wet 21.03.2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet 30.11.1998 houden
# Preventie en veiligheid, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 17-07-2020
26.06.2020 Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020 - Kanselarij en Bestuur (art. 55-57)
# Financiën, Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 17-07-2020
26.06.2020 Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020
# Financiën, Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer