Op zoek naar de online werkruimte "stuurgroep politiezones" of de online werkruimte "netwerk beleidsmedewerkers lokale politiezones"? Volg dan de link naar http://extranet.vvsg.be en log daar in met uw bestaande gegevens. Bij problemen kunt u contact opnemen met de medewerkers van dienst veiligheid.

Recente kennisitems

Kennisitem - 07-08-2019
22.07.2019 KB tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis
# Lokale Politie, Veiligheid read.more
Kennisitem - 02-08-2019
12.07.2019 KB houdende toekenning voor de personeelsleden van de politiediensten met de hoedanigheid van aspirant van een afwijking gedurende de NAVO-top van 11 en 12.07.2018 met betrekking tot de toelagen voor dienstprestaties uitgevoerd op een zat
# Lokale Politie, Veiligheid read.more
Kennisitem - 23-07-2019
10.07.2019 MB tot uitvoering van het KB 10.09.2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters
# Lokale Politie, Veiligheid read.more
Kennisitem - 23-07-2019
08.07.2019 KB wijz. KB 10.09.2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters
# Lokale Politie, Veiligheid read.more