Op zoek naar de online werkruimte van onze "stuurgroep politiezones"? Neem dan contact op met veiligheid@vvsg.be.

Recente kennisitems

Kennisitem - 13-07-2021
13.07.2021 Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en tech
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 13-07-2021
13.07.2021 Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de b
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 20-07-2021
11.07.2021 KB wijz. diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 20-07-2021
11.07.2021 MB wijz. MB 28.12.2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiedienst
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer