Op zoek naar de online werkruimte van onze "stuurgroep politiezones"? Neem dan contact op met veiligheid@vvsg.be.

Recente kennisitems

Repertorium lokale politie 2021 1
Kennisitem - 18-03-2021
Repertorium lokale politie 2021
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 06-04-2021
17.03.2021 MB betr. het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het d
# Financiƫn, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 15-02-2021
02.02.2021 KB betr. het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 11-02-2021
02.02.2021 Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie [ Coronavirus ]
# Economie, Preventie en veiligheid, Lokale Politie, Veiligheid, Werken en ondernemen Lees meer