Op zoek naar de online werkruimte "stuurgroep politiezones" of de online werkruimte "netwerk beleidsmedewerkers lokale politiezones"? Volg dan de link naar http://extranet.vvsg.be en log daar in met uw bestaande gegevens. Bij problemen kunt u contact opnemen met de medewerkers van dienst veiligheid.

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020 - Kanselarij en Bestuur - Financiering lokale besturen: responsabiliseringsbijdragen (art. 26-28)
# Financiƫn, Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 31-12-2019
20.12.2019 KB houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13.09.2018
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 27-01-2020
20.12.2019 KB wijz. KB 21.07.2016 betr. de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en van het KB 23.04.2018 betr. de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis 'Het inf
# Preventie en veiligheid, Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 23-01-2020
Raad van State, 18 december 2019, 14e K., nr. 246438
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer