Recente kennisitems

Kennisitem - 20-03-2019
11.03.2019 KB betr. de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in art. 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen tot de
# Lokale Politie, Veiligheid read.more
Kennisitem - 03-04-2019
01.03.2019 Wet wijz. wet 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en wijz. wet 15.05.2007 betr. de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones en de hulpverleningszones gelden
# Overheidsopdrachten, Noodplanning, Lokale Politie, Hulpverleningszones, Bestuur, Veiligheid read.more
Kennisitem - 20-03-2019
27.02.2019 Wet inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid read.more
Kennisitem - 20-03-2019
30.01.2019 Instelling van de lokale politie van de politiezone Deinze/Zulte/Lievegem
# Lokale Politie, Veiligheid read.more