Op zoek naar de online werkruimte van onze "stuurgroep politiezones"? Neem dan contact op met tom.deschepper@vvsg.be.

Recente kennisitems

Kennisitem - 13-05-2020
13.05.2020 KB tot verlenging van de maatregelen genomen bij het KB nr. 3 van 09.04.2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 15-05-2020
13.05.2020 Wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen bepaald bij of in uitvoering van de wet 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet 21.12.1998 betr. de veiligh
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 29-04-2020
28.04.2020 KB tot verlenging van de maatregelen genomen bij het KB nr. 3 van 09.04.2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 10-04-2020
09.04.2020 KB nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 [ Coronavirus ]
# Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer