Op zoek naar de online werkruimte van onze "stuurgroep politiezones"? Neem dan contact op met veiligheid@vvsg.be.

Opleidingen

04 okt '22
13 okt '22

Recente items

Kennisitem - 07-09-2022
GPI 62 betr. de bewapening van de geïntegreerde politie - Een overzicht van de laatste inspectiejaren
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 05-08-2022
15.07.2022 MB tot uitvoering van het KB 26.12.2015 houdende de voorwaarden waaronder organisaties een financiële toelage kunnen genieten voor de uitvoering van een opdracht of voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechteli
# Financiën, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 05-08-2022
14.07.2022 Wet wijz. wet 30.11.1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
# Lokale Politie, Veiligheid Lees meer
Federale basisdotatie aan politiezones voorlopig verhoogd met 64 miljoen euro als gevolg van indexeringen 4
Nieuws - 13-07-2022
Federale basisdotatie aan politiezones voorlopig verhoogd met 64 miljoen euro als gevolg van indexeringen
# Financiën, Lokale Politie, Veiligheid, Bestuur Lees meer