Via de selectie van een weg wordt een categorie toegekend aan een wegsegment. De categorie verwijst naar het functioneren van de weg in het (theoretische) model van de wegencategorisering. De categorie van een weg staat los van het eigenaarschap van de weg of met andere woorden het wegbeheer. Cruciale informatie om jouw lokaal of regionaal mobiliteitsplan gestalte te geven vind je hieronder.

Inrichtingsprincipes lokale wegen

De Vlaamse Regering besloot in het Regeerakkoord 2019-2024 om een nieuwe wegencategorisering in te voeren met basisprincipes voor de inrichting van het wegennet. De nieuwe wegencategorisering bestaat uit het hoofdwegennet (Europese hoofdwegen (EHW) en Vlaamse hoofdwegen (VHW)), het dragend wegennet (Regionale wegen (RW) en Interlokale wegen (IW)) en het lokale wegennet (Ontsluitingswegen (OW) en Erftoegangswegen (EW)).

In dit kader is het visiedocument voor de inrichtingsprincipes van het lokaal wegennet opgesteld. Dit is geen beleidsdocument, maar een nota die de wegbeheerder moet helpen bij de inrichting van de wegen in haar beheer, conform de gewenste categorie.

Dit document werd begin 2023 bekrachtigd door de raad van bestuur van VVSG en door het Agentschap Wegen en Verkeer

Voorafgaand proces 

 Op vraag van de VVSG besloot de Vlaamse overheid om ook inrichtingsprincipes uit te werken voor het lokale wegennet. Aangezien de meerderheid van de lokale wegen beheerd wordt door een lokale overheid, besloten de VVSG en AWV om de handen in elkaar te slaan en gezamenlijk, in co-voorzitterschap, de inrichtingsprincipes uit te werken en dit in nauwe samenwerking met het departement MOW. Deze inrichtingsprincipes moeten de categorieën “Lokale ontsluitingswegen” en “Lokale erftoegangswegen” verduidelijken en kunnen helpen bij de selecties van de wegen, volgens de nieuwe wegencategorisering (afgekort als robuust wegennet). 

Het visiedocument rond de inrichting van het lokaal wegennet werd opgesteld via een uitgebreid participatief traject. Aan de hand van een oproep van VVSG konden steden en gemeenten zich aanmelden om deel uit te maken van de uitgebreide werkgroep 'inrichtingspricipes lokale wegen'. Ook andere stakeholders participeeerde in deze werkgroep. Met die werkgroep werd er een eerste versie van het visiedocument vormgegeven. Hieronder vind je een overzicht:

  • Steden en gemeenten: Antwerpen, Beveren, Boechout, Dendermonde, Gent, Ieper, Leuven, Maasmechelen en Sint-Truiden
  • De Lijn
  • De Werkvennootschap
  • Departement Omgeving
  • De Vlaamse Milieumaatschappij
  • De Vereniging van Vlaamse Provincies

In het voorjaar van 2022 werden er  samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde drie infosessies georganiseerd voor steden, gemeenten, studiebureaus en intercommunales waar telkens stellingen en principes werden voorgelegd aan de aanwezigen. Tijdens de zomer van 2022 werd er i.s.m. het dMOW en de VVSG een uitgebreide enquête gehouden bij de 300 steden en gemeenten. 

 

 

Meer info

Naar pagina

mobiliteit

Recente items

Kennisitem - 28-04-2023
Webinar: De nieuwe inrichtingsprincipes lokale wegen in de schijnwerpers
# Mobiliteit, Vervoerregio, Wegencategorisering, Omgeving Lees meer