Algemeen

De doorstroming bepaalt de mate waarin het verkeer of een specifiek vervoermodus zich vlot kan verplaatsen over een infrastructuur. De doorstroming wordt onder meer bepaald door de verkeersintensiteit, de inrichting van de weg en het aantal conflicten met andere verkeersstromen. Het verbeteren van de doorstroming is een belangrijke sleutel om uw lokale mobiliteitsproblemen op te lossen. 

Met het hertekenen van de trajecten en het rechttrekken van de kernnetlijnen wordt het mogelijk om de reistijd te verlagen en de frequentie van het openbaar vervoer te verhogen. Door het gebruik van combimobiliteit wordt elke traject korter waardoor er ook minder kans is op onvoorziene omstandigheden. Dit moet het openbaar vervoer aantrekkelijker én betrouwbaarder maken. Buitenlandse voorbeelden tonen dat het verhogen van de frequentie in combinatie met het verlagen van de reistijd het reizigersaantal substantieel doet toenemen. Bij onze noorderburen steeg het aantal reizigers elk jaar met meer dan vijf procent.
 

Onderzoekt effect ‘wachtverzachters’ op de doorstroming

Wie hoge frequentie en lage reistijd zegt, zegt performante doorstroming. Het gemeentelijk ondersteuningsplatform vervoerregiowerking wil laagdrempelige doorstromingsmaatregelen in de kijker zetten. In samenwerking met de UGent onderzoekt de VVSG het effect van ‘wachtverzachters’, beter bekend als groene aftelklokken, op de doorstroming. We willen het effect van groene aftelklokken bij congestiegevoelige kruispunten in combinatie met een halvering van de ontruimingstijd vaststellen. Concreet betekent dit dat een voetganger bij een oversteekplaats kan zien hoe lang het licht nog op groen blijft.

Uit eerdere proefprojecten blijkt dat voetgangers en fietsers de zelf hun oversteektijd inschatten en hierbij rekening houden met de weergegeven tijd in seconden op de wachtverzachters waardoor de ontruimingstijd bijna niet meer wordt gebruikt. De mogelijke aanpassing van de ontruimingstijden zou volgens voorlopige berekeningen de capaciteit van het kruispunt met meer dan 17%  kunnen opgeschaald worden.
 

Tevens doen deze wachtverzachters de roodlichtnegatie sterk dalen met een positief gevolg voor de verkeersveiligheid. De Universiteit Gent zal in opdracht van VVSG locaties in Antwerpen en Bonheiden onderzoeken en hiervan een rapport afleveren die dienaangaande kan ingezet worden voor toekomstig wetgevend werk.

Het onderzoek  van Brent Spelmans ( Arcadis)  toont aan dat startoranje, het signaleren van een oranje verkeerslicht voor het groene verkeerslicht, de automobilist sneller in beweging brengt en een vlottere doorstroming garandeert. En tevens de capaciteit van het kruispunt gevoelig kan vergroten. Als de vervoerregio’s de verzachters én oranje-voor-groen in een netwerklogica van kruispunten integreren, scheelt dat een serieuze slok op de borrel voor de doorstroming.

Ook interessant

Naar pagina

vervoerregio

Recente items

Veilig naar school: een prioriteit voor lokale besturen 1
Nieuws - 14-09-2023
Veilig naar school: een prioriteit voor lokale besturen
# Mobiliteit, Fietsbeleid, Doorstroming, Onderwijs, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer