Auteur:

Gepubliceerd op: 16-04-2024

Lokale besturen zijn volop bezig met de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Om de opdrachten rond BOA goed te kunnen opnemen, moeten lokale besturen duidelijkheid hebben over de regelgeving en de financiën die ze vanaf 1 januari 2026 mogen verwachten. De daarvoor noodzakelijke aanpassing van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) lokaal beleid, samenwerking en subsidie BOA blijft echter uit. Vanuit de VVSG dringen we aan op snelle duidelijkheid daarover.  
 

Verdere uitwerking regelgeving BOA

Het decreet voorziet dat vanaf 1 januari 2026 de lokale besturen verantwoordelijk zijn om een lokaal beleid rond BOA uit te rollen en de Vlaamse subsidies voor BOA te verdelen in hun gemeente.

Het BVR lokaal beleid, samenwerking en subsidie BOA, goedgekeurd in 2021, moet aangepast worden om uitwerking te geven aan een aantal zaken die vandaag nog niet geregeld zijn. Het gaat onder andere om het volgende:

  • Welk percentage van het totale budget voor BOA zal ingezet worden voor het basisbedrag en welk percentage is voorzien om extra inspanningen te leveren voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte en kinderen uit kwetsbare gezinnen?
  • Wat verstaat men onder kinderen met een specifieke zorgbehoefte en kwetsbare gezinnen?
  • Hoe zal de subsidie voor lokale besturen berekend worden om in te zetten op kinderen met een specifieke zorgbehoefte en kinderen uit kwetsbare gezinnen voor de periode 2026-2029, wanneer er nog geen rekening gehouden wordt met het effectieve bereik van deze doelgroepen?
  • Wat verstaat men onder de mate waarin het lokale bestuur kinderen met een specifieke zorgbehoefte en kinderen uit kwetsbare gezinnen bereikt met het BOA-aanbod, de indicatoren die mee de BOA-subsidie bepalen vanaf 2030?
  • Wie komt in aanmerking voor de compensatieregeling voor grote verliezers, voorzien in artikel 17/1 van het decreet?
     

Rem op lokale uitrol

De verdere uitwerking van deze punten, via een aanpassing van het BVR lokaal beleid, samenwerking en subsidie BOA, was beloofd tegen eind 2022. Ondertussen wachten we hier nog altijd op. Dit brengt veel onzekerheden met zich mee. In een recente bevraging bij de lokale besturen zien we dat bijna twee vijfde van de respondenten het uitblijven van duidelijkheid over de regelgeving als een drempel ervaren in de lokale uitrol van het decreet BOA.

De Vlaamse Regering zet zo een rem op de lokale uitrol van het decreet BOA. Het uitblijven van het uitvoeringsbesluit knabbelt aan de tijd die lokale besturen hebben om zich klaar te maken tegen 1 januari 2026. Duidelijkheid over het budget voor BOA voor het einde van de legislatuur is essentieel opdat lokale besturen goed lokaal beleid kunnen voeren rond BOA.

Via overleg dringen we al langer aan dat de Vlaamse Regering snel de nodige beslissingen neemt en duidelijkheid verschaft aan de lokale besturen, maar voorlopig zonder resultaat. We bezorgden daarom onlangs een brief aan de kabinetten van minister Crevits, Rutten en Jambon om onze bezorgdheden opnieuw onder de aandacht te brengen. We houden jullie verder op de hoogte.
 

Rika Verpoorten