Auteur:

Gepubliceerd op: 21-02-2024

De arbeidsinspectie voerde onlangs een strikte inspectie uit naar de arbeidsomstandigheden binnen de dienstenchequesector. Tijdens de campagne legden inspecteurs 175 bezoeken af en schreven 159 schriftelijke waarschuwingen uit voor inbreuken. De belangrijkste overtredingen omvatten het ontbreken van een risico-evaluatie, gebrek aan gezondheidstoezicht en ontoereikend toezicht door werkgevers bij gebruikers thuis.

In de gesprekken met de sociale partners en betrokken ministers lijkt er geen ruimte meer voor een andere interpretatie van de wetgeving. Ondanks het feit dat huishoudhulpen in een andere context werken, namelijk binnen privéwoningen, eist de federale overheid een strikte naleving van de Codex. 

Diensten die opmerkingen kregen vanuit inspectie, lopen het risico om boetes te krijgen als zij de inbreuken niet aanpakken. Bovendien blijft de arbeidsinspectie ook in 2023 en 2024 nauwgezet dienstencheque-ondernemingen inspecteren.

Op de komende ondersteuningspunten voor poetsdiensten en diensthoofden bespreken we dit punt uitgebreid.

Lees alles ook na op de website van de arbeidsinspectie.

Joke Vandewalle