Auteur:

Gepubliceerd op: 15-06-2021

De Vlaamse regering komt met een 2de editie van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD2). De investeringsmiddelen van dit programma (30 miljoen in totaal) worden ingezet voor innovatieve digitaliseringsprojecten, waarbij intensief samengewerkt wordt over de grenzen van beleidsdomeinen en bestuurslagen heen.

De geselecteerde projecten uit de eerste ronde (2021) ter waarde van 5 miljoen worden momenteel uitgevoerd. Het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid zal de projecten voor de tweede ronde (2022) ter waarde van 10 miljoen eind september 2021 selecteren en voordragen aan de Vlaamse regering. Hiervoor baseert men zich op een longlist.

Het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid besliste eerder al om het VRD2-programma toe te spitsen op het garanderen van de continuïteit van de generieke componenten van VRD1:

  • Mijn Burgerprofiel;
  • E-loket voor ondernemers;
  • Kruispuntbank Vlaanderen/MAGDA;
  • Webplatform;
  • Generieke loketfunctionaliteiten;
  • Lokale besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD).

De VVSG vindt het belangrijk dat de geselecteerde VRD2-projecten ook bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de lokale besturen. De VRD2-projecten moeten met andere woorden ook bruikbaar en meteen inzetbaar zijn voor de lokale besturen of (indirect) meerwaarde opleveren voor hen. We horen daarom ook graag van onze leden welke projecten hun voorkeur genieten.

Meer info over Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD2) en relevante bronnen:

 

Ward Van Hal