Auteur:

Gepubliceerd op: 03-06-2021

Vanaf 30 juni zijn de Vlaamse lokale besturen verplicht om de omslag te maken naar de gelinkte publicatiemethode voor hun bekendmakingen. Hiervoor kunnen lokale besturen beroep doen op diverse commerciële notuleringspaketten, maar ook de Vlaamse Overheid biedt een optie aan met het zogenaamde 'gelinkt notuleren'.

Gelinkt Notuleren is een webtoepassing waarmee lokale besturen hun agenda, notulen en besluiten eenvoudig kunnen opmaken, (openbaar) publiceren en de publicatie melden aan ABB. Op die manier worden agenda’s, besluiten en notulen van lokale besturen voor iedereen toegankelijk én open om automatisch te verwerken. Belangrijk is ook de toepassing voldoet aan de minimale noden voor wettelijke verplichtingen en dat publicaties uit Gelinkt Notuleren afgestemd zijn op de verplichte gelinkte standaarden.

Uiteraard houdt deze verplichting een niet te onderschatten organisatorische omslag in voor de besturen, maar er zijn ook heel wat vooordelen aan verbonden:

  • Informatie geraakt sneller en automatisch bij de inwoners, ondernemingen en verenigingen
  • Besturen hoeven niet nog eens informatie uit de besluiten door te sturen naar andere overheden of organisatie aangezien ze er zelf meteen aankunnen.
  • Besturen kunnen meer inzichten en inspiratie halen uit de besluiten van andere besturen. Bovendien zullen er steeds meer sjablonen ter beschikking worden gesteld.

Lokale besturen die moeilijkheden ondervinden bij de implementatie van de gelinkte publicatiemethode voor hun bekendmakingen of het halen van de deadline van 30 juni, raden we sterk aan om contact op te nemen met het Agentschap Binnenlands Bestuur via digitaalABB@vlaanderen.be.

Ward Van Hal