Auteur:

Gepubliceerd op: 04-03-2024

In februari 2023 trad het decreet in werking dat bepaalde organisaties verplicht om bij de aanstelling van nieuwe medewerkers hun goed en zedelijk gedrag te controleren aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Naar aanleiding daarvan kreeg het Agentschap Justitie en Handhaving verschillende vragen rond het opvragen van informatie aan de lokale politiediensten zoals wanneer welke informatie precies opgevraagd moet en/of mag worden. Om een antwoord te krijgen op deze vragen had het Agentschap eind vorig jaar een overleg met het Centraal Strafregister van de Federale Overheidsdienst Justitie. Hieronder zetten we de info die verkregen werd, en die we met hun akkoord mochten verspreiden, nog eens op een rijtje.

Voorlopige hechtenis

Conform artikel 596 van het Wetboek van Strafvordering mag het uittreksel niet worden afgeleverd aan personen die zich in voorlopige hechtenis bevinden. De informatie die bij de politiediensten dient opgevraagd te worden, strekt louter tot het nagaan of de aanvrager zich in voorlopige hechtenis bevindt. Voorlopige hechtenis kan in twee vormen voorkomen: in de gevangenis of onder elektronisch toezicht (vrijheid onder voorwaarden wordt dus niet aanzien als voorlopige hechtenis). Deze informatie moet je navragen zowel wanneer de aanvraag online gebeurt als wanneer de aanvraag fysiek aan het loket gebeurt. Als blijkt dat de aanvrager zich in voorlopige hechtenis bevindt, zal de politiedienst dienen mee te geven dat er geen uittreksel minderjarigenmodel mag afgeleverd worden. 
 

Automatisering

Momenteel is de Federale Overheidsdienst Justitie bezig met een automatisering van bovenstaand proces waardoor er op termijn geen informatie meer opgevraagd zal moeten worden aan de politiediensten.  Deze uittreksels zullen op deze manier ook meteen afgeleverd kunnen worden. De uitrol van deze automatisatie wordt verwacht in het voorjaar van 2024. Wanneer deze automatisatie volledig operationeel is, zal dit gecommuniceerd worden.
 

Contactverboden minderjarigen

Ten slotte is het belangrijk hierbij te vermelden dat contactverboden met minderjarigen, ook deze die niet opgelegd zijn in het kader van een veroordeling, wel al automatisch verschijnen op dit uittreksel en dus nooit moeten nagevraagd worden bij de politiediensten.

Lotte Van Liefde