Auteur:

Gepubliceerd op: 27-03-2024

Sinds 1 oktober 2023 kunnen lokale besturen statutaire medewerkers gemakkelijker ontslaan. De Vlaamse overheid heeft hun ontslagregeling afgestemd met die van de contractuele medewerkers. Ondertussen verplicht de federale overheid om het ontslag van overheidscontractanten te motiveren. Dat staat in de Wet van 13 maart 2024 tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector, die op 20 maart 2024 officieel bekend gemaakt werd. Eerder al had het Grondwettelijk Hof op 5 juli 2018 opgemerkt dat de overheidscontractanten in vergelijking met hun collega's in de private sector en in vergelijking met de statutaire medewerkers bij ontslag minder goed beschermd werden.

Als de werkgever vanaf 1 mei 2024 nalaat de contractant vooraf te horen of de concrete redenen van het ontslag mee te delen, krijgt de medewerker een vergoeding gelijk aan twee weken loon. Maar het gegeven ontslag blijft geldig. En als het ontslag kennelijk onredelijk is, betaalt de werkgever hem minimaal drie en maximaal zeventien weken loon, concreet te bepalen door de rechter. Daarmee sluit de wet van 13 maart 2024 naadloos aan bij de regeling voor het statutair personeel in het Ontslagbesluit van 12 januari 2024: de Vlaamse regering had al op deze federale wet geanticipeerd. Zo sporen de motiveringsverplichtingen bij het ontslag van statutaire en contractuele medewerkers nu bijna samen.

Bekijk de VVSG-overzichtspagina over de nieuwe ontslagregeling bij lokale besturen, waarin ook de nieuwe wet is verwerkt.

Marijke De Lange