Auteur:

Gepubliceerd op: 14-07-2023

Sinds 7 juli 2023 vervangt een nieuwe omzendbrief alle vorige omzendbrieven inzake het referentieadres. 

Een dakloze kan in een situatie komen dat hij niet langer een adres heeft. Zonder hoofdverblijfplaats en domicilie dreigt hij in een administratief en juridisch niemandsland te belanden. De wetgever heeft daarom een oplossing bedacht door de invoering van het referentieadres voor daklozen. Een referentieadres is een zuiver "administratief" adres. Het helpt mensen die geen vaste woonplaats hebben om toch bereikbaar te zijn voor officiële instanties en zorgt ervoor dat ze hun rechten kunnen blijven uitoefenen. Dit is bedoeld om de situatie van daklozen te verbeteren, hun sociale rechten te beschermen en hen beter te helpen integreren in de samenleving. Het referentieadres zit dus op het snijvlak van verschillende beleidsdomeinen, namelijk bestuur (inschrijving bevolkingsregister) en wonen en welzijn.

Ondanks verschillende omzendbrieven over dit onderwerp, leidt het referentieadres vaak tot discussies en problemen. De nieuwe omzendbrief is gemaakt in samenwerking tussen het POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Binnenlandse Zaken. Deze nieuwe omzendbrief wil duidelijker zijn door duidelijk de procedure te omschrijven en de rol en bevoegdheid van zowel het OCMW als de gemeente te duiden

Deze nieuwe omzendbrief treedt in werking op 7 juli 2023 en vervangt de eerder vermelde omzendbrieven.

Op de VVSG webpagina over het referentieadres vind je de nieuwe omzendbrief terug. Ook kan je daar doorklikken naar een webinar die de POD MI en de FOD Binnenlandse zaken hebben gemaakt ter verduidelijking van de omzendbrief. 

Joris Deleenheer