Auteur:

Gepubliceerd op: 31-01-2024

The New Drive & More Lion voeren in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur een studie uit om de beleidsvragen te verzamelen waarvoor op het lokaal grondgebied multimodale verkeersdata worden verzameld. Deze studie brengt ook in kaart wat de drempels en pijnpunten zijn bij het verzamelen van data en het voeren van een datagedreven beleid. In de studie kijken ze naar 3 thema’s: mobiliteit, klimaat en ruimte

Deze studie wil lokale besturen ondersteunen door een draaiboek te ontwikkelen dat het verzamelen van data vlotter, accurater en meer uniform kan doen verlopen. Gelijktijdig voert de Vlaamse Milieu Maatschappij een studie uit om het Vlaamse ecosysteem in kaart te brengen en een dienstverlening voor lokale besturen te ontwikkelen. De inzichten uit beide studies dragen bij aan andere mobiliteitsdata-initiatieven binnen de Vlaamse Overheid.

Om zicht te krijgen op de wijze waarop je data gebruikt in jouw stad, gemeente of intercommunale, alsook de problemen die je ondervindt, ontwikkelden The New Drive & More Lion een korte enquête. 

De enquête loopt tot 14 februari 2024
(5 inhoudelijke vragen). Ook als jouw stad of gemeente weinig ervaring heeft met multimodale verkeerstellingen, kan je de bevraging perfect invullen. Dit zal zeer relevante informatie opleveren voor de studie en de ontwikkeling van het draaiboek.

Voel je vrij om deze enquête te bezorgen aan collega’s van andere diensten, zodat zoveel mogelijk informatie opgehaald wordt over de 3 thema’s: mobiliteit, klimaat en ruimte. Het is dus geen probleem als een stad of gemeente 3x de enquête invult. 

Michiel Apers