Auteur:

Gepubliceerd op: 28-02-2024

Lokale besturen zijn belangrijke partners in de aanpak van gewelddadige radicalisering en extremisme omdat ze het dichtst bij de burger staan en daardoor het snelst kunnen reageren op mogelijke bezorghdheidssignalen. Lokale besturen hebben hierrond al heel wat expertise uitgebouwd, maar wanneer zij op het terrein geconfronteerd worden met acute of escalerende, problematische situaties is een bijkomend ondersteuningsaanbod aangewezen. Om een gratis, bijkomend ondersteuningsaanbod te voorzien voor gemeenten en steden werd een expertenpool gewelddadige radicalisering/extremisme gecreëerd waarbij 5 organisaties een specifiek aanbod ontwikkelden:

  • Ceapire
  • Textgain
  • Solentra
  • CAW
  • Netwerk islamexperten.

Meer informatie over deze expertenpool is terug te vinden op de koepelwebsite "Radicalisering en Polarisatie" van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Maarten De Waele