Auteur:

Gepubliceerd op: 21-03-2024

Zo’n 400 Belgische gemeenten gebruiken het systeem ‘live-enrollment' dat bedoeld is om identiteitsfraude te voorkomen. Met dit systeem maken gemeenten zelf pasfoto’s en voegen ze meteen toe aan de identiteitskaarten. De FOD Buitenlandse Zaken startte het systeem van live-enrollment op begin 2022. Dankzij Europese fondsen maken de deelnemende gemeenten gratis gebruik van de live-enrollmentapparatuur.  

 

De voordelen van live enrollment in een notendop 

  • Betere dienstverlening voor burgers: ze hoeven zelf geen foto’s mee te brengen 
  • Geen risico meer op identiteitsfraude 
  • De foto voldoet meteen aan de ICAO normen 
  • Modernisering van de administratie 
  • Geeft de burger meer vertrouwen in de procedures 
  • Apparatuur is gratis voor gemeenten 

 

Waarom dit initiatief? 

De strijd tegen identiteitsfraude is de drijvende kracht achter het live enrollment systeem. Officiële documenten zijn van onschatbare waarde en het risico van vervalsing of manipulatie van foto’s is reëel.  Gemeenten ervaren meer en meer lookalike-fraude, waarbij ingenieuze methoden worden gebruikt. Zo worden bijvoorbeeld twee foto’s van verschillende personen samengevoegd tot één enkele foto, waardoor beide personen onterecht dezelfde identiteit lijken te hebben.  

De garantie dat de naam op het document overeenkomt met de persoon op de foto is er alleen wanneer medewerkers in de gemeente zelf de foto nemen. Dit vermijdt bovendien discussies aan het loket over de geldigheid en/of ouderdom van de gepresenteerde foto. 

Met het materiaal van dit systeem kunnen gemeenten op hetzelfde moment de biometrische gegevens zoals vingerafdrukken van één en dezelfde persoon opnemen.  

 

Deelnemende gemeenten 

Hoewel het systeem facultatief is, tekenden ongeveer 400 gemeenten in België al in voor de testfase. Hierbij ligt de focus op internationale paspoorten. Het systeem is volledig compatibel met het huidige proces voor het opladen van andere documenten, zoals de eID en vreemdelingenkaarten. Helaas is het nog niet mogelijk om het systeem te gebruiken voor het verkrijgen van een rijbewijs, aangezien dit op een ander systeem gebaseerd is. De VVSG is vragende partij om de toepassing te veralgemenen tot alle documenten waarbij een pasfoto nodig is. 

 

Gevolgen voor beroepsfotografen 

Beroepsfotografen kaartten eerder al de negatieve gevolgen aan voor hun sector die sowieso al zwaar onder druk staat. Steden en gemeenten hebben hier begrip voor en beslissen uiteraard zelf of ze ingaan op het live enrollment systeem. De VVSG moedigt de sector ook aan om – indien ze andere mogelijkheden zien – deze aan de federale overheid te laten weten.  

De VVSG vraagt de fotografen tot slot om gemeenten die wel gebruik maken van dit systeem, niet met de vinger te wijzen. Ze verbeteren er de dienstverlening naar hun burgers mee en gaan identiteitsfraude tegen.  

Minister van Buitenlandse Zaken Annelies Verlinden kreeg deze week een demonstratie in de gemeente Rotselaar.  

Lotte Van Liefde