Gepubliceerd op: 14-03-2024

Op 18 maart zijn de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) en de Raad voor Vergunningsbetwistingen verhuisd naar een nieuw gebouw, het Marie-Elisabeth Belpairegebouw. Hieronder vind je de nieuwe adresgegevens:

  • Postadres: Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 15 bus 130 1210 Brussel
  • Bezoekersadres: Marie-Elisabeth Belpairegebouw Toren Noord (2de verdieping) Simon Bolivarlaan 17 1000 Brussel

Lees het volledige verhuisbericht.

Deze verandering heeft ook gevolgen voor de informatie over beroepsmodaliteiten die wordt verstrekt bij het betekenen of aanplakken van de bestreden beslissing. Het is essentieel dat deze informatie correct is, zoals voorgeschreven door de regelgeving, om de toegang tot de rechter te garanderen.