Auteur:

Gepubliceerd op: 12-01-2024

Tot 1 januari 2024 was een overgangsregeling van kracht waarbij de minister een afwijking verleende op het verplicht digitaal gebruik van het identificatieformulier bij afvaltransporten. Vanaf 1 januari is deze afwijking niet langer van kracht en moet bij inspectie een digitaal identificatieformulier getoond worden.  

Afdeling Handhaving en OVAM zijn zich echter bewust van een aantal uitdagingen die dat met zich meebrengt. Ze laten weten dat de eerste maanden van 2024 bij controles op afvaltransporten de focus zal liggen op traceerbaarheid van de afvalstoffen en of reeds gestart is met de implementatie van een systeem voor digitale identificatieformulieren. Minimale vereiste is dat de opdrachtgever van het transport is aangesloten bij een door OVAM erkend systeem en dat de traceerbaarheid van de afvalstoffen gegarandeerd is. De traceerbaarheid kan aangetoond worden aan de hand van een correct ingevuld papieren identificatieformulier (Vlarema 6.1.1) of door het nasturen van de gegevens indien door technische problemen het digitale identificatieformulier niet (volledig) getoond kan worden. In andere gevallen zal er gehandhaafd worden.

Voor een aantal afvaltransporten is er een uitzondering en is geen identificatieformulier vereist (zie Vlarema 6.1.1.2). Interafval stelde samen met OVAM, een FAQ op met enkele voorbeelden specifiek door gemeenten. Deze werd recent aangepast op basis van opmerkingen van afdeling handhaving.

Belangrijk om weten is dat de uitzondering 4 (vervoer van afvalstoffen ontstaan uit onderhoudsdiensten bij derden), niet van toepassing is op gemeenten die afval van onderhoud openbaar domein vervoeren (wordt niet gezien als onderhoudsdienst bij derden). OVAM en afdeling handhaving zijn zich echter bewust van het feit dat lokale besturen voor deze afvaltransporten niet het doelpubliek zijn voor identificatieformulieren. OVAM overweegt om bij een volgende Vlarema-wijziging hiervoor een uitzondering op te nemen.

Meer info over het (digitaal) identificatieformulier vind je op de OVAM-website.

Sara Coessens