Lokale besturen hebben een belangrijke rol in het versnellen van de renovatiegolf, een hoeksteen van elk klimaatplan op (inter)nationaal, regionaal en (boven)lokaal niveau.  De gebouwde omgeving is immers goed voor 30 à 40% van de CO2 emissies.  Ondanks het relatief beperkte aandeel van het publieke patrimonium en infrastructuur hierin, zijn deze publieke gebouwen een zeer zichtbaar onderdeel van de opgave.  Ze vervullen naast diverse publieke functies ook een voorbeeld rol voor elke inwoner, onderneming en organisatie.  Bovendien nemen lokale besturen een regisserende rol op voor het residentiële en niet residentiele gebouwenpark, dit in kader van o.a. Burgemeesterconvenant2030, Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP) en de SDG’s. 

Vanuit VVSG – Netwerk Klimaat ondersteunen we lokale besturen op diverse wijze en voor zowel het publieke als particuliere patrimonium.  Hieronder de hoofdlijnen van de werking hierrond.

Praktijk informatie

Herbeleef de Inspiratiedag Renovatie

Lees meer

Recente items

Oproep klimaatsubsidies zorginfrastructuur: deadline 19 april 1
Nieuws - 21-03-2024
Oproep klimaatsubsidies zorginfrastructuur: deadline 19 april
# Gezondheidsbeleid, Milieu, Duurzame ontwikkeling, Financiën, Energie en klimaat, Ouderenzorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Publieke zorg, Subsidies en financiering, Renovatie Patrimonium, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Batterijen verschijnen in het gemeentelijk patrimonium 2
Nieuws - 14-03-2024
Batterijen verschijnen in het gemeentelijk patrimonium
# Energie en klimaat, Praktijkendatabank klimaat, Renovatie Patrimonium, Hernieuwbare energie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Stad Beringen verwarmt fossielvrij 3
Nieuws - 20-03-2024
Stad Beringen verwarmt fossielvrij
# Overheidsopdrachten, Energie en klimaat, Renovatie Patrimonium, Praktijkendatabank klimaat, Lokaal Energie- en Klimaatpact, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Herbekijk - Renovatie uitdagingen en instrumenten voor de private huurmarkt 4
Kennisitem - 12-03-2024
Herbekijk - Renovatie uitdagingen en instrumenten voor de private huurmarkt
# Energie en klimaat, Wonen, Renovatie Patrimonium, Energieke Vrijdagen, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer