Energieaudits voor bedrijven, met ondersteuning in de vorm van een gemeentelijke premie


Algemeen


Initiatiefnemer
-
Type project
Warmte
Hernieuwbare energie: zonne-energie
Hernieuwbare energie: andere
Energie-efficiëntie

Betrokken gemeente / provincie / intercommunale
Hulshout
Adres
Prof. Dr. Vital Celenplein 2

Korte omschrijving

Dit project bestaat uit het aanbieden van een gratis energiescan aan Hulshoutse bedrijven, op voorwaarde dat ze minstens één energiebesparende maatregel latenuitvoeren. Na de uitvoering van deze maatregel(en) ontvangen zij een maximale gemeentelijke subsidie van 2000 euro. Voorwaarde om te mogen deelnemen is een jaarlijks minimaal verbruik van 20 000 kwh elektriciteit of 50 000 kwh brandstof.


Omschrijving


Wat is er gebeurd?

We hebben een partner onder de arm genomen die voor de gemeente de energiescans uitvoert, maar ook contact opneemt met de verschillende bedrijven om hen te overtuigen van de meerwaarde van de energiescan. In de eerste ronde tekenden 3 bedrijven in, waar zowel de energiescan als de rapportage afgehandeld is. In de tweede ronde hoopt men nog andere bedrijven te overtuigen a.d.h.v. een casestudy.


Waarom is het gebeurd?

We moeten met z'n allen streven naar een lagere CO2-uitstoot. In Hulshout hebben we wel wat industrie, waardoor we ook hen wilden meennemen als belangrijke speler om deze doelstelling te halen. Het geven van een extra gemeentelijke subsidie is een extra stimulans om toch in te tekenen op de aanbieding van een gratis energiescan.


Werd de beoogde output gerealiseerd?

Het enthousiasme bij de bedrijven was minder dan we verwacht hadden. We hebben echter heel wat kleine bedrijven, voor wie klimaatverandering nog niet bovenaan de agenda staat. Toch zijn we tevreden dat de drie grootste bedrijven op ons grondgebied ingetekend hebben op dit project. 


Extra informatie


Status van het project
Lopend
Startdatum
11-11-2021
Einddatum
Permanent lopend klimaatproject
Budget
€50 000 - €250 000
Financiering
Met Vlaamse subsidies (100%)
Externe partners
Econ
Samenwerkingen
/
Gemeentelijke diensten
/
Externe websites
-

Geleerde lessen


Uitdagingen

Het overtuigen van de bedrijven om aandacht te besteden aan hun CO2-uitstoot.  Voor heel veel bedrijven blijft het een ver-van-hun-bed-show en zien ze niet direct de positieve gevolgen van deze actie.


Succesfactoren

Neem een professionele firma onder de arm om deze energiescans te laten uitvoeren. Met hun ervaring kunnen ze wel ogen laten opengaan.


Tips voor andere gemeenten

Op deze moment hebben wij nog geen zicht op hoeveel CO2 er bespaard zal worden met de uitgevoerde maatregelen. We zijn echter wel blij dat de grootste bedrijven ingeschreven hebben.


Contact


Anke Vleugels

anke.vleugels@hulshout.be
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, Hulshout

Extra contactinformatie

E-mailadres: anke.vleugels@hulshout.be

Telefoonnummer: 015224011