In België is er een geïntegreerde politie die bestaat uit twee autonome niveaus: het lokale niveau (lokale politie) en het federale niveau (de federale politie). Het is geen eenheidspolitie want de beide politieniveaus werken autonoom en hangen af van afzonderlijke overheden. De lokale politie staat onder het gezag van de lokale overheden, de federale politie staat onder het gezag van de federale overheden. De lokale politie:

  • bestaat op 1 januari 2019 uit 185 politiezones die bestaan uit de samensmelting van de gemeentepolitie en de territoriale rijkswachtbrigades;
  • verzekert de basispolitiezorg: alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen;
  • is actief op het grondgebied van de politiezone;
  • vervult sommige opdrachten van federale aard;
  • vervult haar opdrachten onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de bestuurlijke (burgemeester) en gerechtelijke politieoverheden (procureur des Konings).

Vandaag de dag zijn er 185 politiezones in België. Er bestaan twee types politiezones: de ééngemeentepolitiezones en de meergemeentepolitiezones. Van de 185 politiezones zijn er 40 ééngemeentepolitiezones en 145 meergemeentepolitiezones. In Vlaanderen zijn er 107 politiezones.

In 2018 werkten er 35.404 personen bij de lokale politie. In de Vlaamse politiezones werken er 18.081 personen, in de Waalse politiezones werken er 11.061 personen bij de lokale politie. In de zes Brusselse politiezones werken er 6.262 personen. Een politiezone bestaat gemiddeld uit 191 personeelsleden (zowel politieambtenaren als burgerpersoneel). In Vlaanderen is dit 169, in Wallonië 154 en in Brussel 1044.