Het lokaal dienstencentrum heeft een sterke preventieve functie, waarbij personen met een beginnende zorgbehoefte centraal staan. Het lokaal dienstencentrum moet ook bijzondere aandacht besteden aan sociale netwerking en de preventie van vereenzaming.

De lokale dienstencentra organiseren activiteiten van algemeen informatieve, vormende en recreatieve aard, bieden van hygiĆ«nische zorg, warme maaltijden, boodschappenhulp, buurthulp en nemen of ondersteunen initiatieven die de mobiliteit van de gebruikers tot stand brengen of verhogen.

Lokale dienstencentra kunnen ook een doorverwijs-, informatie- en coƶrdinatiefunctie vervullen. Ze kunnen de activiteiten en de diensten die ze aanreiken zelf organiseren of daarvoor samenwerken met bestaande initiatieven. Een lokaal dienstencentrum moet minimum 32 uur per week open zijn en moet geleid worden door een centrumleider. Erkende lokale dienstencentra krijgen een werkingstoelage van de Vlaamse Gemeenschap.

Lees meer op de website van de Vlaamse Overheid

Naar een nieuw woonzorgdecreet

De Vlaamse Regering keurde in november 2018 een nieuw ontwerp van decreet betreffende de woonzorg goed. Dit ontwerp decreet wijzigt de opdrachten van een lokaal dienstencentrum. Het lokaal dienstencentrum is een van de woonzorgvoorzieningen die bij deze herziening de grootste wijziging ondergaat.

  • De nadruk verschuift van verplichte activiteiten naar buurtgerichte opdrachten.
  • De lokale dienstencentra richten zich prioritair naar ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen.
  • Het dienstencentrum speelt een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in de buurt.
  • Het accent ligt minder op het aanbieden van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten en meer op het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt. Activiteiten zijn daarbij een hefboom om de doelstelling waar te maken en een aantal opdrachten in de buurt te realiseren, in nauwe samenspraak met de gebruikers, buurtbewoners, lokale verenigingen en organisaties. Dit zal zowel binnen de eigen infrastructuur van het lokaal dienstencentrum kunnen als op andere locaties of in gedecentraliseerde antennes. Ook dit is een belangrijke wijziging t.o.v. het huidige decreet.
  • Elk lokaal dienstencentrum is uniek en de dienstverlening moet aangepast zijn aan de context van de buurt. Verscheidenheid van de invullingen van de opdracht is net de kracht van de dienstencentra en wijst op de goede inbedding in de buurt. Hierbij is het lokaal sociaal beleidsplan mee richtinggevend. Het lokaal dienstencentrum geeft input in functie van de inhoud van het plan en draagt bij tot de uitvoering ervan. Overleg en co-creatie met lokaal actieve verenigingen en organisaties zijn hieraan inherent.

Projecten en campagnes

Overzicht erkende lokale dienstencentrum in Vlaanderen en Brussel

Kloppen de contactgegevens van jouw lokaal dienstencentrum niet op de kaart? Je kunt ze zelf aanpassen via het e-loket.

Ondersteuning

Het Netwerk Thuiszorg van VVSG biedt ondersteuning op maat van de openbare lokale dienstencentra. Professionals kunnen terecht op de website van het netwerk thuiszorg.

Het Netwerk Thuiszorg ondersteunt Regionale Ondersteunongspunten (ROP's) voor lokale dienstencentra op 7 locaties. De regionale werking van het Netwerk thuiszorg wordt versterkt met een regionale medewerker in elke provincie. Daarnaast zetten we ook extra ondersteuning in voor financieel beleid, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en procesbegeleiding over samenwerking tussen thuiszorgdiensten.