Steden en gemeenten hebben een voorbeeldfunctie naar hun inwoners toe. Zij kunnen dan ook op verschillende manieren de transitie naar een circulaire economie ondersteunen.

  • Het creëren van gedeelde lange termijn doelstellingen met politieke ondersteuning
  • Organiseren van samenwerking tussen verschillende diensten en het aanstellen van een coördinator
  • Neem zelf initiatief d.m.v. circulaire aankopen, duurzaam bouwen, ...
  • Krijg inzicht in je grondstoffen (water, afval, materialen,...)