Gedragen duurzaam straatlicht

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Energie  |  Ruimtelijke ordening

 

Korte beschrijving:

Halle wenst gebruik te maken van een innovatief dienstencontract voor de aankoop van efficiƫnt straatlicht volgens de principes van de circulaire economie, zonder zelf te investeren in de verlichtingsinfrastructuur. Halle wenst dus licht te kopen, dat slim stuurbaar is en gekoppeld aan een nieuw gekozen doof- en dimstrategie. Tegelijkertijd wil Halle voor haar openbare verlichting beroep doen op lokaal geproduceerde hernieuwbare energie en burgerparticipatie.

 

Reden van het project:

In 2014 ondertekende de Stad Halle het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. De stad wil dan ook actief werk maken van de klimaatdoelstellingen om minstens 20% energie en CO2 te besparen tegen 2020 en vervolgens te werken naar klimaatneutraliteit. De twee grote energieverbruikers binnen de stad zijn de eigen stedelijke gebouwen en de openbare verlichting.

 

Praktische info

 • Startdatum: 22 maart 2019
 • Investeringsbedrag: >250.000 euro
 • Financieringskanaal: Vlaamse Subsidies
 • Aanwerving: Geen

 

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Openbaar domein  |  Innovatie  |  Communicatie

Samenwerking met andere lokale besturen:

 

Externe partners:

 • VEB: Luik Hernieuwbare Energie 
 • PIO: Subsidie orgaan 
 • Fluvius: Luik Openbare Verlichting
 • Cleantech Flanders: Luik Hernieuwbare Energie 
 • Zero Emission Solutions: Luik Hernieuwbare Energie 
 • VVSG: Advies orgaan

 

Succesfactoren

 • Eerste overheid in BelgiĆ« om met Best Value Procurement te werken.
 • Versnelde verledding van een volledige deelgemeente

 

Valkuilen

 • Het innovatief karakter van de aanbesteding (Best Value Procurement) is iets heel nieuw voor overheden met heel veel mogelijkheden maar zeker ook nieuwe complicaties.

 

Uitdagingen

 • De combinatie van zowel verledding, burgerparticipatie en hernieuwbare energie vraagt een zeer multidisciplinaire aanpak.