Hoewel de LIVC’s R niet meer weg te denken zijn in de preventie en aanpak van gewelddadige radicalisering, is een vlotte werking ervan nog niet overal vanzelfsprekend. Deze multidisciplinaire aanpak brengt namelijk heel wat uitdagingen met zich mee. Denk maar aan het uitwisselen van informatie aan de overlegtafel, het vertrouwen tussen actoren, het evalueren van de werking, alsook de noodzaak aan een flexibele aanpak om in te spelen op nieuwe fenomenen.

Steden en gemeenten zullen op maat worden ondersteund, in de opstart of werking van hun LIVC R. We focussen op vier verschillende “categorieën” van LIVC’s R:

1)    Opstarten: Gemeenten waar nog geen LIVC R actief is en waar we ondersteunen bij de opstart. Daarbij vertrekt de VVSG vanuit een aantal academische (bvb.: indicatorenlijst LIVC R als kader voor een succesvolle multi-agency aanpak), praktijkgerichte (instrumenten uit ons kennisplatform -zie actie 2.3) en juridische (o.a. ondersteuning bij opmaak lokaal samenwerkingsakkoord en/of huishoudelijk reglement) tools.

2)    Reactiveren: Gemeenten die een LIVC R werking hadden, maar in de feiten weinig tot niet bijeenkomen.  Deze werking willen we terug activeren door begeleidin en bijsturing. Vertrekkend vanuit een analyse en beoordeling waarom de werking spaak lijkt te lopen wordt toegewerkt naar een gezamenlijk droomscenario. In een latere fase wordt een realistische toets uitgevoerd en wordt gewerkt naar een plan van aanpak met een concrete planning. De VVSG zal vervolgens als coach fungeren en een terugkoppelingsmoment voorzien.

3)    Optimaliseren: Gemeenten die een actief LIVC R hebben, maar hun werking nog niet kritische hebben geanalyseerd of geëvalueerd. Gelijkaardig aan het traject (re-)activering start het proces eveneens vanuit een analyse van de huidige situatie om vanuit de veranderingstheorie een praktisch actieplan uit te werken, met een terugkoppelingsmoment na ongeveer 6 maanden.

4)    Monitoren en evalueren: Gemeenten die reeds ervaring hebben bij het sporadisch analyseren van de eigen werking en waar we op maat ondersteuning bieden om de werking structureel te monitoren/evalueren. Verder bouwend op beproefde instrumenten (o.a. zelf-evaluatietool EMMA) en methodologieën ondersteunt de VVSG lokale besturen bij  monitoring en evaluatie.

Heeft u interesse in dit aanbod? Neem dan zeker contact met ons op.