Decreet lokaal bestuur

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verscheen op 15 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad. De meeste bepalingen traden op 1 januari 2019 in werking, maar voor sommige is dat nog niet het geval.

Het decreet lokaal bestuur is intussen ook al enkele keren gewijzigd.

Deze pagina ondersteunt lokale besturen om met het decreet lokaal bestuur aan de slag te gaan.

Decreet versterking lokale democratie goedgekeurd

Op 16 juli 2021 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet ter versterking van de lokale democratie, dat diverse decreten wijzigt, o.a. het decreet over het lokaal bestuur. 

Enkele belangrijke wijzigingen zijn het afschaffen van de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen, het vroeger installeren van de nieuwe gemeenteraad en het automatische burgemeesterschap voor het raadslid met de meeste voorkeurstemmen binnen de grootste coalitiefractie burgemeester. Ook komt er een constructieve motie van wantrouwen in de plaats van de de structurele onbestuurbaarheid. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bundelt alle informatie over dit voorontwerp.

Decreet en decreetwijzigingen

Uitvoeringsbesluiten

Ondersteunend materiaal

Recente items

Opinie: Creatieve ruimte voor pragmatische oplossingen 1
Kennisitem - 21-04-2022
Opinie: Creatieve ruimte voor pragmatische oplossingen
# Politiek bestuur, Decreet Lokaal Bestuur, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 10-04-2020
Rapportering over de organisatiebeheersing
# Decreet Lokaal Bestuur, Politiek bestuur, Bestuur Lees meer
Modellen politieke organen 3
Kennisitem - 24-02-2023
Modellen politieke organen
# Politiek bestuur, Burgerzaken, Decreet Lokaal Bestuur, Verkiezingen, Bestuur Lees meer
Afsprakennota voor college en managementteam: bekijk ons model 4
Kennisitem - 06-05-2022
Afsprakennota voor college en managementteam: bekijk ons model
# Decreet Lokaal Bestuur, Politiek bestuur, Bestuur Lees meer