Decreet lokaal bestuur

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verscheen op 15 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad. De meeste bepalingen traden op 1 januari 2019 in werking, maar voor sommige is dat nog niet het geval.

Het decreet lokaal bestuur is intussen ook al enkele keren gewijzigd.

Deze pagina ondersteunt lokale besturen om met het decreet lokaal bestuur aan de slag te gaan.

Decreet en decreetwijzigingen

Uitvoeringsbesluiten

Ondersteunend materiaal

Recente kennisitems

Kennisitem - 10-04-2020
Rapportering over de organisatiebeheersing
# Decreet Lokaal Bestuur, Politiek bestuur, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 30-03-2020
Modellen politieke organen
# Politiek bestuur, Burgerzaken, Decreet Lokaal Bestuur, Politieke organen en verkiezingen, Openbaarheid van bestuur, Deontologie & integriteit, Statuut mandatarissen, Bestuur Lees meer
Afsprakennota voor college en managementteam: bekijk ons model 3
Kennisitem - 11-02-2020
Afsprakennota voor college en managementteam: bekijk ons model
# Decreet Lokaal Bestuur, Politiek bestuur, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 02-03-2020
Politiek verlof (bijna) afgestemd op decreet Lokaal Bestuur
# Decreet Lokaal Bestuur Lees meer