Naar aanleiding van de ophef begin 2017 over gemeentelijke participaties, mandaten, enz., stelde de Vlaamse overheid in samenwerking met de VVSG een inventaris op van de bestaande situatie.

Fluvius

Op 1 juli 2018 fuseerde Eandis System Operator cvba met Infrax cvba. Sindsdien is Fluvius System Operator cvba de werkmaatschappij voor de distributienetbeheerders in Vlaanderen. 

Gemeentelijke Holding

De Gemeentelijke Holding is in handen van de gemeenten en provincies en participeerde o.m. in Dexia Holding. Op 7 december 2011 besliste een buitengewone algemene vergadering om de Gemeentelijke Holding te vereffenen. Die vereffening is vandaag nog altijd bezig. De belangrijkste reden hiervoor is een rechtszaak tussen de Gemeentelijke Holding (vertegenwoordigd door de vereffenaars) en de gemeenten Linkebeek en Schaarbeek. Momenteel loopt hiervoor een procedure voor het Hof van Cassatie.

Publigas

Publi-T

Vlaamse Energieholding