• Audio (samenwerking interne audit van 12 centrum-OCMW’s)
 • Belfius nv
 • Brandweerfederatie Vlaanderen
 • Cipal, informaticacentrum voor lokale besturen
 • Cprojects & advertising, reclameregie Lokaal
 • Culturele Biografie Vlaanderen (CBV)
 • Diverscity, Sectorconvenant lokale besturen: samenwerking VVSG met de drie overheidsvakbonden ACV-OD, ACOD en VSOA
 • Ethias-verzekeringen
 • Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen vzw, (ECG)
 • Huurpunt vzw, samenwerkingsverband van de VVSG met de Vlaamse Sociale Verhuurkantoren.
 • ICURO (Vlaamse koepel van ziekenhuizen met publieke partners)
 • Instituut voor Sportbeheer en Recreatie (ISB)
 • Interafval, samenwerkingsverband van de VVSG met de Vlaamse afvalintercommunales   
 • Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden (13 centrumsteden en de VVSG)
 • Intersectoraal Overleg Cultuur (ISOC)
 • Koning Boudewijnstichting (KBS)
 • Kruispunt Migratie-Integratie vzw
 • Locus (culturele sector + bibliotheken)
 • lokalestatistieken.be (Vlaamse Gemeenschap, VVP en de VVSG)
 • Mediargus, digitale persdatabank
 • Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG)
 • PMV
 • Poolstok, Vlaams Selectiecentrum voor het overheidspersoneel
 • PWA/DCO platform: samenwerkingsverband PWA’s met de VVSG
 • Stepstone, samenwerking vacatures
 • Uitgeverij Politeia nv, gezamenlijk publicatiefonds lokale besturen
 • UNIZO en VOKA
 • Vaste Commissie voor de Lokale Politie
 • VDAB, RVA, administratie Werkgelegenheid voor de Projectcel werkwinkels
 • VDOR (Vereniging van Directeurs van Openbare Rust- en Verzorgingshuizen)
 • Vereniging van de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
 • Vereniging van Lokale Ontvangers (gemeente en OCMW) vzw (VLO)
 • Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen (VVOS)
 • Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP)
 • Vereniging Vlaamse dienstencentra (VVDC)
 • Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en Jeugdconsulenten (VVJ)
 • Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
 • Vereniging voor Ruimtelijke Planning (VRP)
 • Vlaams Centrum Schuldenlast vzw
 • Vlaamse overheid (agentschap Binnenlands Bestuur, administratie Werkgelegenheid, administratie Welzijn, administratie Ondersteuningsbeleid Onderwijs, agentschap Ondernemen, OVAM, Kind en Gezin, VDAB).
 • Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS)
 • Vlinter, samenwerkingsverband van de VVSG met de Vlaamse intergemeentelijke verenigingen voor streekontwikkeling