VVSG is blij een nieuwe opleiding te kunnen aankondigen; een opleiding die samen met Dyzo vzw georganiseerd wordt.

Tijdens de opleiding wordt er ingegaan op de ‘soorten zelfstandigen’ die er kunnen zijn, op relevante begrippen die hiermee verband houden en op de inkomstenberekening voor deze mensen. Concreet komt het volgende aan bod:

  • Begrippenkader met o.a. eenmanszaak-vennootschap, de structuur van de verschillende soorten vennootschappen,  onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid, btw-plichtig, vrij beroep, zelfstandige ondernemer,..
  • Inkomstenonderzoek zelfstandige met vennootschap: theoretische aspecten en casus
  • Inkomstenonderzoek zelfstandige met eenmanszaak: theoretische aspecten en casus
  • Mogelijke samenwerkingen tussen het OCMW en Dyzo.

Het is de bedoeling de deelnemers basisinformatie mee te geven, hen wegwijs te maken in de verschillende situaties die zich kunnen voordoen, te bekijken wat men als OCMW-medewerker al kan doen en betekenen, welke documenten er nodig voor zijn en hoe deze documenten te bekomen, enz.

Uit onderzoek blijkt ook dat ruim één op de zeven zelfstandigen in hoofdberoep een inkomen aangeeft dat onder de armoedegrens ligt. Misschien hebben deze mensen wel financiële ondersteuning nodig? Dat kan verder bekeken worden.

Zoals hierboven ook aangegeven, komen er, naast de theoretische aspecten, ook casussen aan bod.

Deze casussen kunnen ook aangebracht worden door de cursisten zelf, graag op voorhand.

Als OCMW-medewerker is het belangrijk dit te weten en te kunnen bekijken of zelfstandige recht zouden kunnen hebben op een leefloon / aanvullende financiële steun.

 

Wil je casussen aanbrengen?

Dat kan zeker. Je mag deze op voorhand doorgeven aan Miet Remans, via miet.remans@vvsg.be . Graag ontvangen we ze tot een week vooraleer de opleiding doorgaat. De lesgevers willen hier graag op ingaan.

 

Doelgroep

Medewerkers (maatschappelijk werkers) van lokale besturen/OCMW’s die in aanraking komen met zelfstandigen, in het kader van individuele hulpverlening

 

Begeleiding

Dit is een samenwerking tussen Dyzo vzw en VVSG.

Hanne Onraedt, adviseur Dyzo vzw
Bert Verdonck, kernvrijwilliger bij Dyzo vzw (gepensioneerd – 42 jaar accountant én belastingconsulent geweest)

 

Waar en wanneer

Woensdag 27 oktober 2021
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
Huis Madou: VVSG vzw, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

 

Donderdag 18 november 2021
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
vergadercentrum De Stroming
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

 

Deze opleidingen gaan in principe fysiek door. Als het coronavirus roet in het eten gooit, switchen we naar een online-opleiding. In dat geval gaat de opleiding door van 10u tot 12u en van 13u tot 15u, met een beperkter programma, en bezorgen we de deelnemers een MS Teams-link.

 

Deelnameprijs

€ 220 - VVSG-leden: inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes​

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vorming.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

 

Info

inhoudelijk
Miet Remans, stafmedewerker sociaal werk, miet.remans@vvsg.be  tel. 02 211 56 37

praktisch
Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, gudrun.hellinckx@vvsg.be  tel. 02 211 55 57

Opleidingssessies

27 okt '21
18 nov '21