Tijdens de opleiding wordt er ingegaan op de ‘soorten zelfstandigen’ die er kunnen zijn, op relevante begrippen die hiermee verband houden en op de inkomstenberekening voor deze mensen. Concreet komt het volgende aan bod:

  • Begrippenkader met o.a. eenmanszaak-vennootschap, de structuur van de verschillende soorten vennootschappen,  onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid, btw-plichtig, vrij beroep, zelfstandige ondernemer,..
  • Inkomstenonderzoek zelfstandige met vennootschap: theoretische aspecten en casus
  • Inkomstenonderzoek zelfstandige met eenmanszaak: theoretische aspecten en casus
  • Mogelijke samenwerkingen tussen het OCMW en Dyzo.

Het is de bedoeling de deelnemers basisinformatie mee te geven, hen wegwijs te maken in de verschillende situaties die zich kunnen voordoen, te bekijken wat men als OCMW-medewerker al kan doen en betekenen, welke documenten er nodig voor zijn en hoe deze documenten te bekomen, enz.

Uit onderzoek blijkt ook dat ruim één op de zeven zelfstandigen in hoofdberoep een inkomen aangeeft dat onder de armoedegrens ligt. Misschien hebben deze mensen wel financiële ondersteuning nodig? Dat kan verder bekeken worden.

Zoals hierboven ook aangegeven, komen er, naast de theoretische aspecten, ook casussen aan bod.

Deze casussen kunnen ook aangebracht worden door de cursisten zelf, graag op voorhand.

Als OCMW-medewerker is het belangrijk dit te weten en te kunnen bekijken of zelfstandige recht zouden kunnen hebben op een leefloon / aanvullende financiële steun.

 

Wil je casussen aanbrengen?

Dat kan zeker. Je mag deze op voorhand doorgeven aan Gudrun Hellinckx, via gudrun.hellinckx@vvsg.be. Graag ontvangen we ze tot een week vooraleer de opleiding doorgaat. De lesgever zal hier graag op ingaan.

 

Doelgroep

Medewerkers (maatschappelijk werkers) van lokale besturen/OCMW’s die in aanraking komen met zelfstandigen, in het kader van individuele hulpverlening

 

Begeleiding

Dit is een samenwerking tussen Dyzo vzw en VVSG.

Hanne Onraedt, adviseur Dyzo vzw
 

Waar en wanneer

Donderdag 21 november 2024 
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
Clemenspoort vzw: Overwale 3, 9000 Gent  

Dinsdag 3 december 2024
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
Hotel Park Inn Berchem, Borsbeeksebrug 34, 2600 Berchem

 

Deelnameprijs

€ 230 - VVSG-leden: inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes​

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vorming.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

 

Info

Heb je specifieke noden of wensen waarmee we rekening moeten houden? We horen het graag.

Opleidingssessies

21 nov '24
03 dec '24