Auteur:

Gepubliceerd op: 25-01-2024

Op oudjaar moesten de hulpverleningszones ongeveer vijftig keer tussenkomen vanwege vuurwerkgebruik door burgers. Dit blijkt uit een bevraging van 20 Vlaamse hulpverleningszones, uitgevoerd door het Netwerk Brandweer (NWB). Dit is opmerkelijk gezien het vuurwerkverbod voor particulieren in veel gemeenten en het annuleren van vuurwerkshows door een groot aantal steden door het slechte weer.

De VVSG en het NWB blijven ijveren voor een algemeen verbod op vuurwerk, zowel voor particulier gebruik als verkoop. Het handhaven van het huidige lokale vuurwerkverbod blijkt praktisch gezien bijna onmogelijk. Bovendien wordt (illegaal) vuurwerk soms bewust ingezet tegen hulpverleners. Agressie tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van anderen in onze samenleving is onaanvaardbaar en moet krachtig worden tegengegaan.

Uit een bevraging van VVSG bij burgemeesters blijkt opnieuw dat 80% voorstander is van een algemeen verbod op de verkoop van vuurwerk. De VVSG en NWB vragen aan de bovenlokale overheden op dit te realiseren. België zou dit tijdens haar EU-voorzitterschap naar voor kunnen schuiven in de contacten met Benelux-landen, want dit probleem stopt niet aan de grenzen.

Thaïs De Vuyst