Gepubliceerd op: 10-05-2022

Wil je werk maken van een inclusieve en diverse gemeente?

De superdiversiteit in onze samenleving is niet meer te ontkennen. We leven nauw samen met personen met verschillende culturele achtergronden, levensstijlen, genderidentiteiten, levensbeschouwingen, leeftijden, capaciteiten enz. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente moeten we werk maken van een inclusief lokaal bestuur. Vele lokale besturen organiseren al tal van initiatieven om diversiteitsuitdagingen aan te gaan. In onze praktijkenbank worden deze initiatieven allemaal gebundeld. Een aantal rubrieken stonden al een tijdje online waaronder Antidiscriminatie en -racisme, Onthaalbeleid, Personeelsbeleid, Inclusieve vrije tijd, Levensbeschouwing, Ontmoeting & participatie.

Bovendien houden we dit continue up-to-date. Zo zijn er recent een aantal nieuwe categorieën toegevoegd in onze diversiteitspraktijkendatabank.

Hieronder vind je alvast een voorproefje van enkele diversiteitspraktijken binnen deze nieuwe categorieën:

Diversiteitsprogramma Iedereen Mee Sint-Niklaas: Het diversiteitsprogramma 'Iedereen Mee' voor 2020-2025 is opgebouwd rond zes grote thema's: integrale toegankelijkheid, inclusieve beeldvorming, participatie, strijd tegen racisme en discriminatie, divers personeelsbeleid en sociale cohesie. Daarnaast is er nog specifiek beleid naar een aantal doelgroepen: armoedebeleid, dementievriendelijke stad, beleid rond geestelijke gezondheid, beleid rond gender(gelijkheid), genderidentiteit en seksuele oriëntatie en beleid rond personen met een beperking.

Taalhelden(Beersel, Asse en Grimbergen): In het programma Taalhelden leer je hoe je anderstaligen in het alledaagse leven een oefenkans Nederlands kan geven. Het programma zit vol met taaltips & -tricks.

Onderwijsambassadeurs (Brugge, Kortrijk, Oostende): ouders met een migratieachtergrond hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen doorgeven aan andere ouders in hun eigen moedertaal.

Vlucht Vooruit (regio Zuid-West-Vlaanderen (W13)): Dit ESF project werkt aan taal, procesbegeleiding (wegwerken arbeidsremmende factoren), doorstroom (sollicitatie coaching) en werkbehoud (begeleiding op de werkvloer).  

Koffie en formulieren (Genk en Halle): Tijdens 2 permanentiemomenten zijn burgers welkom om langs te komen met brieven of formulieren. Ze kunnen ook terugkoppelen naar diensten (intern en extern) die moeilijk begrijpbare communicatie gebruiken en hen zo aan te sporen eenvoudiger te communiceren. Zo wordt duidelijk welke drempels mensen ervaren

Dromen over thuis (Mechelen): Project dat inzet op het verzamelen, bewaren en ontsluiten van verhalen van ingeweken inwoners.

PleinPatrons (Antwerpen, Brussel en Gent): In verschillende buurten worden jonge vrijwilligers opgeleid tot PleinPatron. Het zijn jongeren die de omgeving kennen als hun broekzak. Ze zijn een aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, hun ouders en andere pleingebruikers. Als animatoren zorgen ze ook voor een groter jeugdwerkaanbod.

Wat doet jouw lokaal bestuur om het samenleven in diversiteit te bevorderen? Laat het ons zeker weten via samenleven@vvsg.be of vul deze fiche in.