Auteur:

Gepubliceerd op: 06-05-2024

Ondanks bezorgdheid van de lokale besturen heeft de ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat wijzigingen aanbrengt in de betalingsregels voor overheidsopdrachten.

De federale wetgever vindt een aanpassing van de betalingsregels in het KB noodzakelijk naar aanleiding van het arrest C-585/20 van het Hof van Justitie.

Dat ontwerp-KB vervangt de huidige maximale termijn van 60 dagen, opgesplitst in een verificatietermijn van 30 dagen en een betalingstermijn van 30 dagen, door één 'behandelingstermijn' van maximaal 30 dagen. Er kan een verlenging van deze behandelingstermijn tot maximaal 60 dagen in de opdrachtdocumenten worden opgenomen, indien dit objectief gerechtvaardigd is door de bijzondere aard of kenmerken van de opdracht, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de opdrachtnemer.

Voor overheidsopdrachten uitgeschreven door gezondheidszorgaanbieders geldt een langere behandelingstermijn van 60 dagen, maar alleen voor opdrachten die gerelateerd zijn aan deze activiteit.

De inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2025. De Raad van State zal nu een advies uitbrengen over het ontwerp-KB, dus het blijft afwachten hoe de definitieve tekst eruit zal zien.

Assia Van Brandt