Fruit je stad


Algemeen


Initiatiefnemer
Dendermonde
Type project
Adaptatie

Betrokken gemeente / provincie / intercommunale
Dendermonde
Adres
Franz Courtensstraat 11

Korte omschrijving

Fruit je stad is een project dat voortstroomt uit het burgerbudget oproep 2021. De doelstelling was om 100 fruitbomen op vergeten plekken openbaar groen aan te planten. Dit om meer bomen te krijgen in de stad en deze vergeten groene hoekjes een duurzame en nuttige invulling te geven. Tot slot ook wijken/straten/buurten met elkaar in contact te brengen met de plant- en oogstacties die zo ontstaan. 


Omschrijving


Wat is er gebeurd?

Via een online platform konden burgers locaties doorgeven en aangeven of ze daar een fruitboom, -struik of bloembol wensten. Deze locaties werden gescreend op eigendom, ondergrondse kabels en haalbaarheid. Voor de fruitrassen is gezocht naar historische soorten uit de streek. De bomen konden door hun peter/meter afgehaald worden op het technisch centrum van de stad en aangeplant met de buurt. 


Waarom is het gebeurd?

De doelstelling was om 100 fruitbomen op vergeten plekken openbaar groen aan te planten. Dit om meer bomen te krijgen in de stad en deze vergeten groene hoekjes een duurzame en nuttige invulling te geven. Tot slot ook wijken/straten/buurten met elkaar in contact te brengen met de plant- en oogstacties die zo ontstaan. 


Werd de beoogde output gerealiseerd?

In totaal werden 106 bomen en 100 fruitstruiken aangeplant verspreid over het hele grondgebied van Dendermonde. Naast openbaar domein in eigendom van de stad, zijn ook een aantal locaties van partners (sociale huisvesting, Vlaamse Waterweg, scholen, etc.) geselecteerd. Na het plantweekend waarbij heel wat buren een burendrink organiseerden was er nog een pannenkoekenbak voor de peter/meters.   


Extra informatie


Status van het project
Afgelopen
Startdatum
01-11-2021
Einddatum
10-10-2022
Budget
< €10 000
Financiering
Met eigen middelen (100%)
Externe partners
/
Samenwerkingen
Peter/meters die voortvloeiden uit het digitale platform. Initiatiefnemers van het burgerbudget die met een 4-tal het geheel ondersteunden.
Gemeentelijke diensten
communicatie, technische dienst, groenbeleid en landbouw

Geleerde lessen


Uitdagingen

Het is een evenwicht zoeken. Je kan heel wat werk afgeven aan de initiatiefnemer, met focus op laagdrempelige communicatie. Dat het verhaal van onderuit komt zorgt dat het vlot gedeeld wordt. Dat de stad partner en niet initiator is neemt drempels weg. Het wil niet zeggen dat het geen tijd kost. Het is belangrijk bij de start duidelijk te maken dat de burgers het project moeten dragen/realiseren.


Succesfactoren

Het slagen van een burgerbudget hangt vooral af van de initiatiefnemers. Zij moeten wel het gevoel hebben dat zij bij de stad kunnen aankloppen bij vragen. In dit geval hebben wij gezocht via de provincie om het kaartplatform met vragenlijst op te maken. Daarnaast deed de stad ook de screening. Het plantgoed, prijsvragen en enthousiasmeren van de peter/meters werd uitgewerkt door de burgers. 


Tips voor andere gemeenten

Faciliteer waar mogelijk of logisch zoals een locatie voor een avondvergadering, plantenbedeling, etc. Bestel het plantgoed vanuit het lokaal bestuur zodat je scherpere prijzen krijgt dan particulier. Zo kan er meer gerealiseerd worden. De stadsdiensten markeerden de geselecteerde locaties met piketten om de bomen op de exact juiste plek te krijgen (om eventueel aanwezige leidingen te mijden).


Contact


Extra contactinformatie

E-mailadres: daan.vandevijver@dendermonde.be

Telefoonnummer: 052 25 11 50


Media