Energiecoaching kmo's


Algemeen


Initiatiefnemer
Zulte
Type project
Hernieuwbare energie: zonne-energie
Energie-efficiëntie

Betrokken gemeente / provincie / intercommunale
Denderleeuw
Ronse
Zottegem
Adres
Grote Markt 12, 9600 Ronse

Korte omschrijving

Via het project “Energiecoaching kmo's” stellen kmo's zich kandidaat voor een begeleidingstraject. De geselecteerde kandidaten krijgen hierbij een energiecoach toegewezen, die een energiescan uitvoert. Daaruit volgt een adviesrapport met verschillende energiebesparende maatregelen (energie-efficiëntie via investeringen en gedrags- of installatieaanpassingen, hernieuwbare energie).


Omschrijving


Wat is er gebeurd?
  • samenstelling projectdossier energieambassadeurs (subsidie-oproep)
  • aanstelling energiecoach (Zero Emission Solutions)
  • opmaak praktische en procedurele uitrol
  • communicatie en werving
  • verdere uitrol 2022-2023: selectie van de kandidaten, opstart van de trajecten en verdere opvolging (incl. monitoring)

Waarom is het gebeurd?

Bijdragen tot realisatie van de doelstellingen vanuit het Burgemeestersconvenant, nl vermindering van de CO2-uitstoot en dit binnen de sector van de bedrijven. 


Werd de beoogde output gerealiseerd?

Het project is nog lopende tot eind 2023. Het project biedt plaats aan 20 kmo’s uit Ronse, 20 kmo’s uit Zottegem en 10 kmo’s uit Denderleeuw. Bij voorkeur heeft de kandidaat een minimaal verbruik van 75 MWh elektriciteit (of 150 MWh gas of 7.500 l stookolie), om zo'n groot mogelijke absolute CO2-besparing te realiseren. Doelstelling is om minimaal 15% CO2-besparing te realiseren.


Extra informatie


Status van het project
Lopend
Startdatum
01-01-2022
Einddatum
31-12-2023
Budget
€10 000 - €50 000
Financiering
Met eigen middelen (40%)
Solva (0.04%)
Via derdebetalersprincipe (0.2%)
Provincie Oost-Vlaanderen (0.36%)
Externe partners
Zero Emission Solutions
Samenwerkingen
Dit project is een samenwerking tussen de stad Ronse, Zottegem en de  gemeente Denderleeuw en wordt mogelijk gemaakt met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen (subsidie energieambassadeurs), streekintercommunale SOLVA en ondersteund door Unizo.
Gemeentelijke diensten
stad Ronse: dienst Mobiliteit en Duurzaamheid

Geleerde lessen


Uitdagingen

Actieve werving is noodzakelijk, de energiecoach ondersteunt hierin best zoveel mogelijk.


Succesfactoren

Voorstelling op een netwerkevent voor bedrijven


Tips voor andere gemeenten

Samenwerking met andere lokale besturen en andere partners vormt een meerwaarde. Wie het bestek wil opvragen om (in een aangepaste vorm, rekening houdend met de verbeterpunten die uit dit project gekomen zijn) een eigen initiatief te nemen, kan contact opnemen met ina.de.jaeger@so-lva.be.


Contact


Nele Bracke

nele.bracke@ronse.be


Emilie De Witte

emilie.de.witte@so-lva.be


Ina De Jaeger

ina.de.jaeger@so-lva.be
Gentsesteenweg 1 B, Sint-Lievens-Houtem

Andreas Baele

andreas.baele@zottegem.be
Gustaaf Schockaertstraat 7, Zottegem

Extra contactinformatie

E-mailadres: duurzaamheid@ronse.be

Telefoonnummer: 055 23 27 48


Media