Praktijktesten 1.jpg
Provider image

Aan de hand van praktijktesten kunnen onderzoekers nagaan of er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt. Op basis van hun aanbevelingen kan kan je als lokaal bestuur samen met partners een actieplan opstellen en een nieuwe meting inplannen om de voortgang te evalueren. Correspondentietesten uitvoeren is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Antidiscriminatie en -racisme

Doelen

 • Discriminatie op de huurmarkt en/of op de arbeidsmarkt in kaart brengen, een verbeterplan opstellen en daarna opnieuw evalueren

Doelgroep

 • Inwoners van de stad die kunnen gediscrimineerd worden op basis van verschillende discriminatiegronden, zoals gender, leeftijd, herkomst, beperking en/of gezondheidstoestand.

 

Beschrijving

Aan de hand van praktijktesten kan er worden nagegaan of er al dan niet een significant ongelijke behandeling kan worden vastgesteld bij selectieprocedures op de huurmarkt of op de arbeidsmarkt. Door het in kaart brengen van de discriminatie kan er een actieplan worden opgesteld om mensen tot de verantwoording te roepen en discriminatie tegen te gaan. 

Het uitvoeren van correspondentietesten valt binnen Plan Samenleven onder actie 19. 

Uitdagingen

 • Het is tijdsintensief om deze praktijktesten op betrouwbare en onafhankelijke wijze op te zetten.

Extra info

Op deze website bundelt professor Pieter-Paul Verhaeghe alle info over praktijktesten.

Deze praktijk in

Antwerpen

 • Antwerpen voerde praktijktesten uit rond discriminatie op de huurmarkt. Onderzoekers van de  VUB reageerden op advertenties met telkens twee fictieve kandidaat-huurders: de testpersoon had een kenmerk waartegen gediscrimineerd kon worden, de controlepersoon niet. Mannen met een niet-Belgisch klinkende naam werden in vergelijking met mannen met een Belgisch klinkende naam in 19 procent van de gevallen niet uitgenodigd door de makelaar. Ook vrouwen en rolstoelgebruikers werden gediscrimineerd. Na de nulmeting komen er verbeteracties in samenwerking met de makelaars en een opvolgmeting. Lees hier het volledig rapport.
 • Ook de eerste praktijktesten rond discriminatie op de arbeidsmarkt zijn uitgevoerd. Lees hier het rapport.
  Partners: Vrije Universiteit Brussel, UGent.
  Contact Dienst Gelijke Kansen
   

Gent

 • De stad Gent liet tussen 2015 en 2019 praktijktesten uitvoeren op de Gentse immobiliënmarkt. Lees hier het volledig rapport. Lees in dit artikel of dit volledige rapport meer over de impact van die testen op de huurmarkt.
 • Daarnaast liet de stad ook praktijktesten uitvoeren door de UGent om discriminatie op de arbeidsmarkt te meten. Vijf discriminatiegronden werden getest: leeftijd, herkomst, genderidentiteit, gezondheidstoestand en arbeidsbeperking. Bekijk hier een presentatie over de Gentse praktijktesten op de arbeidsmarkt, en lees hier het volledig rapport.
  Het wetenschappelijk onderzoek stelde discriminatie vast bij élk van deze kenmerken, behalve voor kandidaten met een kankerervaring.
  De praktijktesten werden uitgevoerd op sectorniveau. Er werd getest binnen de sectoren die het grootste volume tewerkstelling vertegenwoordigen op het Gentse grondgebied.
  De resultaten van dit onderzoek werden al besproken met de sociale partners. De Stad Gent gaat nu verder in dialoog met alle betrokkenen om samen werk te maken van een nog sterker diversiteitsbeleid op de Gentse arbeidsmarkt. De Stad engageert zich om de nodige ondersteuning te bieden en  bedrijven en sectoren te versterken in hun antidiscriminatiebeleid en HR-processen. Een aanbod op maat gericht op sensibilisering, vorming en ondersteuning  wordt verder uitgewerkt.
  Partners: Universiteit Gent, Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, werkgeversorganisaties, vertegenwoordiging van de doelgroepen.
  Contact Dienst Welzijn en Gelijke Kansen  

   

Genk, Beringen en Maasmechelen 

 • Doen praktijktesten op de huurmarkt om discriminatie tegen te gaan. Daarnaast doen ze ook praktijktesten op de arbeidsmarkt.
   

Kortrijk

 • Prof. Pieter-Paul Verhaeghe van de Vrije Universiteit Brussel onderzocht in 2019 het voorkomen van etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt van Kortrijk. Hij voerde hiervoor 299 academische praktijktesten uit via Immoweb. Uit de resultaten blijkt dat kandidaat-huurders met een Marokkaanse naam significant minder worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek dan kandidaat-huurders met een Vlaamse naam. 
  Partner: Vrije Universiteit Brussel
  Bekijk het filmpje op Focus WTV.
   

Leuven

 • Leuven heeft ook een nulmeting uitgevoerd met praktijktesten om discriminatie op de huurmarkt in kaart te brengen en vervolgens aan te pakken. Uit de resultaten blijkt structurele discriminatie van etnische minderheden, rolstoelgebruikers en blinden met een assistentiehond. De stad maakt nu werk van een actieplan om discriminatie op de huurmarkt aan te pakken. 
   

Mechelen

 • Correspondentietesten op de huurwoonmarkt: Mechelen voerde correspondentietesten uit op de huurwoonmarkt en zetten een makelaarstraject op met mystery calls. Mechelen deed correspondentietesten door middel van een kwalitatieve bevraging van verhuurders, makelaars, huurders en ondersteunende organisaties. De afgetoetste discriminatiegronden waren etnische afkomst, gezinssamenstelling en inkomstenbron. De testen gaven ook de indicatie dat de discriminatie opschuift (plaatsbezoeken, opmaken van kandidaatdossier). Het doel van dit traject is sensibiliseren en het gedrag van makelaars te veranderen zonder te sanctioneren. 
  meer informatie kan je vinden in de presentatie die Mechelen gaf op de inspiratiedag Plan Samenleven
   

Sint-Niklaas 

 • De strijd tegen discriminatie op de arbeids- en woonmarkt wordt opgedreven met zogenaamde . correspondentietesten. Er wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze getest of er sprake is van systematische discriminatie.  De testen hebben een sensibiliserende doelstelling worden verwerkt per gemeente, regio, provincie, …Individuele werkgevers of verhuurders kunnen daarbij niet geïdentificeerd worden op basis van de gerapporteerde resultaten.
  De correspondentietesten worden uitgevoerd door LEVL met wetenschappelijke ondersteuning van de VUB, onderzoeksteam van professor Pieter-PauI Verhaeghe. Sint-Niklaas zet in op deze actie met de middelen van Plan Samenleven.

 

 

 

Beleidsdomeinen

 • Werk
 • Wonen

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.