De renovatiegraad en energie renovatie ambitie dient fors opgetrokken te worden, zonder (kwetsbare) gezinnen in de kou te laten staan.  Onderzoek toonde aan dat de helft van woningeigenaars onvoldoende financiële middelen hebben om een diepgaande energierenovatie te betalen, noodkopers komen zelfs het volledige bedrag (gemiddeld 50.000€ of meer) te kort.

Naar voorbeeld van het subsidieretentie rollend fonds “Gent Knapt Op” ging ook de provincie Vlaams Brabant hiermee aan de slag en werd op Vlaams niveau door VEKA het Noodkoopfonds gelanceerd in 2 calls met grotendeels gelijkaardige kenmerken.   Vanuit deze ervaringen werden de modaliteiten aanzienlijk verbeterd voor de derde call (september - november 2022), waarvan we hopen dat zo veel mogelijk lokale besturen hierop intekenen.

Dit essentiële instrument wordt best geïntegreerd in de bestaande renovatiewerking van elk lokaal bestuur.  Zodat iedere burger – ongeacht de financiële en organisatorische zelfredzaamheid - op structurele wijze de klimaat én energie uitdagingen kan behalen. 

In de infographic hieronder kan je in één oogopslag deze derde call en de kernbegrippen alsook de aankondiging door VEKA van de call2022 vinden.

Via de onderstaande groene knoppen kan je de VVSG webinar en presentaties van 10/6 herbekijken en verdere antwoorden op meest gestelde vragen doornemen.   Ook een word versie van het aanvraagformulier met een reeks tips en mogelijke aandachtspunten per onderdeel, kan louter ter inspiratie van pas komen bij de voorbereiding van uw aanvraag.   ! Opgelet de officiële aanvraag moet via het online formulier worden ingediend! 

Weldra vind je hier ook het uitgebreide draaiboek met ervaringen en sjablonen allerhande.

Bij verdere vragen of ondersteuning, stuur zeker een mail naar joris.deleenheer@vvsg.be en kris.moonen@vvsg.be