De renovatiegraad en energie renovatie ambitie dient fors opgetrokken te worden, zonder (kwetsbare) gezinnen in de kou te laten staan.  Onderzoek toonde aan dat de helft van woningeigenaars onvoldoende financiële middelen hebben om een diepgaande energierenovatie te betalen, noodkopers komen zelfs het volledige bedrag (gemiddeld 50.000€ of meer) te kort.

Naar voorbeeld van het subsidieretentie rollend fonds “Gent Knapt Op” ging ook de provincie Vlaams Brabant hiermee aan de slag en werd op Vlaams niveau door VEKA het Noodkoopfonds (NKF)  gelanceerd in 3 calls.   Doorheen deze calls werden de modaliteiten aanzienlijk verbeterd en bleek bij de laatste call voor meer dan 20 mio€ ingetekend door de lokale besturen.   

NIEUW !  Sinds einde 2023 worden er geen calls meer georganiseerd, maar kan je voortaan permanent indienen (tussen januarie en november van elk jaar, indienen tijdens novemer en december gaat niet).      

Om uw aanvraag voor te bereiden, stellen we alvast onderstaande praktische zaken ter beschikking:  

  • De opname van de algemene Noodkoop Fonds infovergadering op 22/6/2023 en de VVSG presentatie.  In een klein half uurtje krijg je zicht op het "waarom", de "wat" en "hoe" om de eerste stappen te zetten naar een aanvraagdossier in jouw gemeente met het OCMW en lokale energiehuis. 
  • Een infographic onderaan die in één oogopslag de kernbegrippen van het Noodkoopfonds biedt.
  • Een eerste reeks antwoorden op meest gestelde vragen (FAQ).
  • De webinar van 10/6/2022, met naast het kader door VEKA ook praktijkervaringen van lokale besturen. Op de VVSG - Netwerk Klimaat Renovatiedag van 13/2/2023 vind je in sessie A3 "aan de slag met noodkoopfonds"  nog extra inspiratie.
  • Een voorbeeld aanvraag formulier (versie permanente oproep vanaf juli 2023), zeker nuttig ter voorbereiding van uw kandidatuur die je voortaan doorlopend kan indienen.
  • PRAKTISCH !  Dit uitgebreid en praktisch draaiboek  (ter inspiratie) met ervaringen, mogelijke werkwijze en een zipfile met diverse type documenten en sjablonen over hoe het Noodkoopfonds samenwerkingsverband Lokaal werd vorm gegeven. Je vindt er voorbeelden van Samenwerkinsovereenkomsten tussen OCMW - Energhuis, verwerkersovereenkomsten, technische en maatschappelijke screening, communicatie voorbeelden...   Dit alles ter inspiratie en naar eigen voorkeur aan te passen in functie van lokale context.   

We hopen dat op termijn elk lokaal bestuur intekent op die essentiële instrument.  Dit instrument wordt best geïntegreerd in de bestaande renovatiewerking van elk lokaal bestuur - energiehuis.  Zodat iedere burger – ongeacht de financiële en organisatorische zelfredzaamheid - op structurele wijze de klimaat én energie uitdagingen kan behalen. 

VVSG zal samen met VEKA en lokale besturen regelmatig een infomoment organiseren voor geïnteresseerden en nieuwe starters.   Stuur een mail naar Joris.deleenheer@vvsg.be en kris.moonen@vvsg.be en we houden je hiervan op de hoogte.  Andere vragen uiteraard ook steeds welkom.

Bij verdere vragen of ondersteuning, stuur zeker een mail naar joris.deleenheer@vvsg.be en kris.moonen@vvsg.be

Noodkopersfonds_vs2 door Team Klimaat

Naar pagina

renovatie patrimonium