Monitoring en rapportering

SDG-rapport van Vlaamse steden en gemeenten, 2023

VVSG bracht in 2023 samen met de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) een SDG-rapport uit. Het rapport geeft weer hoe steden, gemeenten en provincies bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030, aan de hand van zowel data (indicatoren) als praktijkvoorbeelden. 

Inspiratiegids SDG-monitoring en -rapportering

Als bestuur wil je niet enkel beleid uitvoeren. Je wil ook de resultaten van je activiteiten opvolgen, weten of je de juiste dingen doet en of je beleid bijdraagt aan een positieve evolutie in je gemeente, bijvoorbeeld op het vlak van armoede, klimaat en economische ontwikkeling. Daarnaast wil je aan je medewerkers en burgers ook tonen wat je doet. Monitoring en rapportering zijn dan ook cruciaal en het duurzaamheidskader van Agenda 2030 biedt interessante mogelijkheden om hieraan invulling te geven.

De inspiratiegids SDG-monitoring en -rapportering (2022) biedt insteken om de SDG’s op een nuttige manier op te volgen en erover te rapporteren in de verschillende fasen van de lokale beleidscyclus (planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing), aangevuld met inspiratie uit de praktijk. 

Lokale SDG-indicatoren

Om als gemeente je bijdrage aan Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te monitoren, zijn indicatoren belangrijk. Specifiek voor de SDG's bestaat er de SDG monitor van Idea Consult. Dit is een digitaal vrij toegankelijk tool op basis van een vaste dataset van indicatoren beschikbaar voor alle 300 gemeenten. Je kan voor jouw gemeente nagaan hoe je je verhoudt t.o.v. andere Vlaamse gemeenten, alsook de evolutie van indicatoren over de tijd zien. Raadpleeg het overzicht van indicatoren in de SDG-monitor (update 2024). Voor elke gemeente zijn er detailgrafieken voor elke indicator en SDG. Je kan deze raadplegen in de online SDG-monitor en opvragen bij internationaal@vvsg.be. 

Daarnaast stelde de VVSG een uitgebreidere set op van lokale SDG-indicatoren, die ook suggesties bevat voor indicatoren die je lokaal zelf kan opvolgen. We selecteerden ongeveer 270 indicatoren. Je kan deze natuurlijk aanpassen of zelf indicatoren toevoegen waarmee je je bijdrage aan de SDG's kan opvolgen. De indicatorenset bevat eveneens verwijzing naar de SDG-monitor, het SDG-rapport in Provincies in Cijfers, en SDG-indicatoren op Vlaams en federaal niveau.
Hanteer het exceldocument met de lokale SDG-indicatoren (april 2024) samen met de handleiding.

SDG-rapporteringscodes

In het veld 'externe rapporteringscodes' in de BBC-software bieden verschillende softwareleveranciers de mogelijkheid aan om SDG-rapporteringcodes te gebruiken. Hierbij kan je een actie in je meerjarenplan koppelen aan 1 of meerdere SDG-rapporteringscodes. Er is 1 code per SDG (bv. code SDG01). Enkel voor SDG 11 - duurzame steden en gemeenschappen - zijn er 8 deelcodes beschikbaar die onder meer gaan over wonen en erfgoed. 

Meer uitleg over de SDG-rapporteringscodes vind je terug in de inspiratiegids 'SDG's in de Beleids- en Beheerscyclus: meerjarenplanning'

Voluntary Local Review

Sinds 2018 is er een internationale trend tot Voluntary Local Reviews (naar analogie met de nationale SDG-rapporten). Een VLR is een SDG-rapport dat publiekelijk de voortgang met betrekking tot Agenda 2030 nagaat op lokaal vlak, geïllustreerd met indicatoren en praktijkvoorbeelden. In 2020 publiceerde Stad Gent als eerste Vlaamse lokaal bestuur haar VLR.