Grensoverschrijdend gedrag is een erg breed begrip en kan gaan over fysiek of psychisch geweld, pesterijen en seksueel ongewenst gedrag. 

Op deze pagina vind je verschillende domeinen waar grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden. Voor elk domein hebben we goede praktijken, tools en hulpmiddelen verzameld waar lokale besturen mee verder kunnen. 

Wil je meer te weten komen over grensoverschrijdend gedrag in België? Op deze pagina hebben we onderzoek en cijfermateriaal verzameld omtrent dit thema. 

Voor verdere ondersteuning kan je terecht bij deze organisaties:

 • Plan International België 
  Sinds 1983 streeft Plan International België naar een betere wereld voor alle kinderen, met een bijzondere focus op meisjesrechten. Dat begint bij het garanderen van gelijke kansen, zodat elk meisje vrij kan zijn. Plan International is actief in meer dan 80 landen, waaronder ook België, tot de maatschappij verandert en echt gelijkwaardig wordt.  In België strijdt Plan International België tegen seksuele intimidatie en voor gendergelijkheid

   
 • Sensoa 
  Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa ondersteunt professionals om te praten over seks met vorming en materialen, geeft informatie en advies over seksualiteit en relaties en ondersteunt mensen met hiv en hun omgeving. Sensoa informeert en sensibiliseert rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wil je graag meer weten over hoe je seksueel gedrag kan inschatten en gepast kan reageren? Bekijk dan zeker het Sensoa Vlaggensysteem.

 

 • Pimento, expertisecentrum binnen het netwerk van Chirojeugd Vlaanderen 
  Omgaan met intimiteit, hechtere klasgroepen of teams creëren, grensoverschrijdend of pestgedrag voorkomen, … Op basis van onderzoek en jarenlange kennis en ervaring biedt Pimento een grote diversiteit aan werk- en spelvormen, waardoor kinderen en jongeren zichzelf en anderen beter leren kennen, inschatten en waarderen.    

 

 • Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) 
  VAD werkt rond de brede thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gedrag dat potentieel verslavend werkt zoals gokken, gamen en internet. Hiernaast werken ze ook rond preventie & hulpverlening, onder andere binnen het domein ‘uitgaan’. Zo werkt bijvoorbeeld de stad Gent samen met VAD rond veilig uitgaan.

 

 • Flowgent  
  De naam zegt het zelf: zij staan in voor de goeie flow van je evenement. En nee, dat doen ze niet enkel in Gent. Het organiseren van openbare evenementen is niet evident. Daarom stellen ze hun expertise in de begeleiding van bezoekersstromen, het rekruteren en aansturen van vrijwilligers en het aanleveren van de nodige logistiek graag ter beschikking van je bestuur.  

 

 • PUNT. Vzw  
  PUNT. vzw gebruikt zijn expertise omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag om ondersteuning te bieden aan partnerorganisaties waarbij de focus van de werking breder is, maar die wel in aanraking komen met de thematiek. De inhoud van de consultancy kan gaan over: beeldvorming binnen communicatiecampagnes, tips en advies omtrent hulpverlening en informatieverstrekking, safe(r) space(s) policy...