parent-pupil-primary-school-go-hand-hand-mom-two-girls-with-backpack-back-beginning-lessons-first-day-fall.jpg
Provider image

Een brugfiguur maakt de brug tussen de school, de gezinnen en andere sectoren zoals hulp- en dienstverlening. Een kind ontwikkelt zich immers optimaal in een context waar school, gezin en buurt als partners samenwerken. De brug leggen naar onderwijs is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Gelijke onderwijskansen

Doelen

Een nieuw partnerschapsmodel tussen ouders, kinderen en de school is de inzet van dit project. Ook betrekken we de buurt hierbij. Dit door enerzijds bewustzijn te creëren bij de schoolteams over de thuissituatie van kinderen en te werken rond hun beeldvorming over gezinnen. Anderzijds zijn de brugfiguren een vertrouwenspersoon voor elke ouder en kind, onafhankelijk van achtergrond of waarden. Ze zetten in op begrijpbaarheid en dus ook het vertrouwen in het onderwijs.

De school, de leraar en de ouders ondersteunen en versterken in hun onderlinge communicatie. Subdoelen:

 • Versterken van het gezin
 • Versterken van ontmoeting tussen schoolteam en gezin
 • Verhogen van wederzijdse informatiedoorstroming tussen schoolteam en gezin
 • Vergroten van de inspraak- en adviesmogelijkheden van ouders op school
 • Versterken van de actieve samenwerking tussen schoolteam en gezin
 • Versterken van de samenwerking tussen de school en haar relevante (buurt)partners
 • Versterken van het draagvlak op school voor een partnerschap school-gezin

Brugfiguren zijn een krachtig wapen tegen kinderarmoede en ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs, en voor gelijke onderwijskansen, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie en taalstimulering.

Doelgroep

 • Kwetsbare gezinnen met kinderen

 

Beschrijving

Flankerend onderwijsbeleid heeft als doel om scholen te ondersteunen. Niet in hun pedagogische rol, maar wel door flankerende maatregelen aan te bieden zodat ze zich kunnen focussen op hun kernopdracht. Vanuit scholen komen vaak vragen naar ondersteuning in de aanpak en benadering van kansarmoede bij gezinnen. De opstart van brugfiguren in het basisonderwijs is een krachtige actie die aan die noden tegemoet komt.

Kwetsbare gezinnen hebben vaak te maken met een complexe thuissituatie, die veelal het schoollopen belemmert. Niet alle gezinnen hebben ook een sterk netwerk. De brugfiguur investeert in het opbouwen van vertrouwen met ouders, zodat er kan gewerkt worden aan de randvoorwaarden voor een positieve schoolcarrière, zoals participatie van de ouders bij de schoolloopbaan.  

Een brugfiguur begeleidt gezinnen op hun maat, door samen aan de slag te gaan, hen wegwijs te maken, toe te wijzen naar hulpverlening en het aanwezige aanbod in de stad. Ze zorgen ervoor dat de sociale grondrechten van gezinnen maximaal toegekend worden.

Brugfiguren spelen in op de dagelijkse vragen en zorgen van gezinnen. Dit kan gaan over socio-psychologische, financiële, medische kwesties, over wonen, vrije tijd... Daardor ziet elke werdag er voor hen anders uit. Een ouder helpen met het aanvragen van onderwijscheques,  vragen opvolgen vanuit het zorgteam, tijd maken om te luisteren naar ouders, een infomoment met soep of koffie organiseren, het op-tijd-op-school- zijn mee opvolgen, … zijn slechts enkele voorbeelden van wat een brugfiguur allemaal doet.

De brug leggen naar onderwijs valt binnen Plan Samenleven onder actie 15.

Succesfactoren

 • Brugfiguren zijn het eerste aanspreekpunt binnen de school en zijn dikwijls een vertrouwenspersoon voor de doelgroep.
 • Het aanbod kan worden aangepast volgens de noden die de scholen zelf aanbrengen.
 • De brugfiguur bouwt een vertrouwensband op met de school én de jongere.
 • Een brugfiguur kan gezinnen op maat helpen, volgens de noden van dat gezin.

Uitdagingen

 • Je neutrale positie behouden als brugfiguur vraagt constante aandacht.
 • Je bent afhankelijk van het vrijwillig engagement van de brugfiguren.
 • Het is niet altijd evident om ouders te bereiken voor deze projecten.

Deze praktijk in

Aalst

Beveren

Brugge

 • Brugfiguren basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Contact: koen.mattheeuws@brugge.be

Brugge, Kortrijk, Oostende

 • Onderwijsambassadeurs: ouders met een migratieachtergrond hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen doorgeven aan andere ouders in hun eigen moedertaal.
 • Contact: info@fmdo.be

Eeklo

Gent

Harelbeke

Izegem

Kortrijk

Lier

Lokeren

Machelen

Menen

Meulebeke

Oostende

Vilvoorde

 

 

SAAMO in de 5 Vlaamse provincies en in de steden Antwerpen, Brussel en Gent:  Samenwerking tussen school, ouders en de buurt om uitsluiting aan te pakken. Er wordt ingezet zetten de talenten en interesses van kinderen en jongeren die de schoolloopbaan moeten bepalen, en niet hun socio-economische status of afkomst. 

Onderwijs ambassadeurs Brugge, Kortrijk Oostende 

Beleidsdomeinen

Jeugd, Onderwijs, Sociaal beleid, Vrije tijd, Welzijn

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.