Mechelen_SamenInburgeren_Geknipt_1.png
Provider image

In een buddyproject wordt een nieuwkomer gekoppeld aan een vrijwillige buddy, coach of mentor. Samen maken ze kennis met de stad of gemeente, beleven ze vrije tijd, vergroten ze hun netwerk en oefenen ze Nederlands. Buddywerkingen hebben al enkele jaren veel succes, omwille van de 1-op-1-ondersteuning op een informele, gelijkwaardige manier.

Foto Stad Mechelen - Samen Inburgeren

Categorie

 • Inclusieve vrije tijd
 • Ontmoeting & participatie
 • Taalbeleid

Doelen

 • Ontmoeting creëren tussen nieuwkomers en andere inwoners van de gemeente.
 • Het sociaal netwerk van alle deelnemers verruimen.
 • Nederlands oefenen in een ongedwongen sfeer.
 • Toeleiden naar vrije tijd, vrijwilligerswerk, fietslessen, ... 
 • Samen de gemeente ontdekken en de nieuwkomers wegwijs maken in de gemeente.
 • Ondersteuning bij praktische en administratieve vragen, en bij woon- en studiebegeleiding.

Doelgroep

Buddywerkingen zijn er voor veel verschillende doelgroepen, zoals bv. personen in maatschappelijk kwetsbare situaties, maar in deze databank focussen we op buddywerkingen voor anderstalige nieuwkomers

De vrijwilligers zijn ook een doelgroep, en dit zijn Nederlandstalige inwoners van de stad of gemeente. Zij kunnen ook ex-nieuwkomers zijn die het niveau van een moedertaalspreker benaderen.

 

Beschrijving

Buddywerkingen zijn een leuke manier om aan ontmoeting, participatie en taalverwerving te werken. Bovendien geven buddywerkingen het zelfvertrouwen van nieuwkomers een boost, doorbreken ze mogelijke vooroordelen en isolement. Buddy's kunnen zeer outreachend werken; ze komen bij de mensen thuis of gaan mee op stap.

De buddy's kunnen verschillende taken op zich nemen:

 • Nieuwkomers helpen met praktische zaken en administratieve ondersteuning.
 • Samen activiteiten doen en de nieuwkomers toeleiden naar het vrijetijdsaanbod.
 • Nieuwkomers helpen met Nederlands oefenen.
 • Samen de gemeente ontdekken en nieuwkomers wegwijs maken in de gemeente.
 • ...

Succesfactoren

 • De gelijkwaardige, wederkerige, vrijwillige relatie staat in een buddywerking centraal. Het informele, persoonlijke contact is het succes van buddywerkingen. 
 • Een goede match creëren tussen de deelnemer en vrijwilliger is belangrijk. Meestal werkt dit best op basis van gemeenschappelijke interesses. 
 • Geef op voorhand duidelijk aan wat er verwacht wordt. Leg bv. uit dat buddy's geen taalles geven, en baken de periode af tot bv. 6 maand. Grotere steden kiezen er soms voor om te focussen op vrije tijd en ontmoeting, en niet op ondersteuningsvragen i.v.m. huisvesting, onderwijs, juridische informatie of werk.
 • Baken ook de doelgroep af, bv. meerderjarigen met een basiskennis Nederlands met een minimum aan spreekdurf. Voor nieuwkomers die nog geen Nederlands spreken kan je enthousiaste ex-nieuwkomers inzetten als buddy's.
 • Werk samen met partnerorganisaties en sponsors die vouchers voor activiteiten kunnen aanbieden.

Uitdagingen

 • De werving, matching, vorming, opvolging van de duo's vraagt een goede ondersteuning vanuit het lokaal bestuur met voldoende personeelsinzet.
 • Het is belangrijk de rol van de buddy goed te onderscheiden van de rol van professionele hulpverlener. Communiceer open en  duidelijk over wat de doelstellingen wel en niet zijn. Benoem afspraken concreet.
 • Het is niet altijd mogelijk om goed door te verwijzen en gepaste oplossingen te vinden. Het vinden van een kwalitatieve woning is een knelpunt waar vaak op gebotst wordt.
 • Het is niet altijd eenvoudig om voldoende vrijwilligers te vinden. 

Extra info & partners

 • In dit 'Draaiboek buddyprojecten nieuwkomers' biedt het Agentschap Integratie en Inburgering heel wat informatie.
 • UNHCR maakte een overzichtspagina over buddywerkingen voor vluchtelingen in België, onder meer met mooie getuigenissen. 
 • Interview met onderzoekers van het Hannah Arendt Instituut over de vierde pijler inburgering.
 • Op diversiteitspraktijk.be geeft Atlas Antwerpen tips om anderstalige gesprekspartners zoveel mogelijk te laten spreken.
 • Dit Nederlands onderzoeksrapport van Michelle van der Tier en Marianne Potting biedt een wetenschappelijke basis voor buddywerkingen.
 • Dit onderzoeksverslag van Bea Van Robaeys & Vicky Lyssens-Danneboom geeft een overzicht van buddywerkingen in Vlaanderen in 2016.

Deze praktijk in (maar liefst 64 gemeenten!)

Aalter

 • Buddyproject 'Omarmd' is één van de proeftuinen 'sociale netwerken en participatie'. Deelnemers doen samen dingen in de vrije tijd, en worden ook toegeleid naar vrijwilligerswerk

Affligem, Antwerpen, Asse, Boom, Boortmeerbeek, Denderleeuw, Diest, Dilbeek, Gent, Geel, Genk, Geraardsbergen, Hasselt, Heusden-Zolder, Hoogstraten, Jette, Landen, Lebbeke, Liedekerke, Leuven, Lier, Maasmechelen, Machelen, Mechelen, Mol, Oudenaarde, Sint-Joost, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Turnhout, Vilvoorde

In 2011 zijn een dertigtal gemeenten met buddywerkingen gestart onder de noemer 'Samen Inburgeren'. Dit was een project van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap Integratie en Inburgering, met steun van het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).  Het is een vrijetijdsproject dat Nederlandstaligen en anderstalige niewkomers samenbrengt. Samen ontdekken ze de stad terwijl ze Nederlands oefenen. Duo's ontmoeten elkaar ongeveer twee keer per maand om samen iets te doen. Op deze manier leren 'oude' en 'nieuwe' inwoners elkaar kennen, wordt er Nederlands geoefend en hebben mensen een zinvolle en toffe vrijetijdsbesteding.

Ardooie

Assenede

 • Inburgeringsbuddy's: Een buddy helpt nieuwkomers zich in de gemeente te integreren. Dit kan door samen boodschappen te doen of gewoon gezellig een pot koffie te gaan pakken.

Bierbeek

 • Buddywerking: Buddy's ondersteunen gezinnen bij de integratie in de gemeente. De buddywerking draait om gelijkwaardige relaties en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.

Bilzen

 • Sinds 2018 zetten acht buddy's zich in om vluchtelingen in Bilzen wegwijs te maken in het dagelijkse leven.
 • Artikel in het stadsmagazine
 • Contact Sociaal Huis
 • Partners: Agentschap Integratie en Inburgering, CAW Limburg, Bilzerse Vrijwilligerscentrale

Blankenberge

 • Buddy Project: Dit project staat in voor het administratief ondersteunen van vluchtelingen en gezinnen met kinderen.

Bocholt

Boechout

 • Buddywerking: In Boechout kan je peter of meter worden van een nieuwkomer en die persoon begeleiden doorheen de moeilijke eerste maanden.

Boom

Kompaan: De bewonvers van de Rupelstreek treden in contact met vluchtelingen om samen deel te nemen aan activiteiten in de streek. Hieruit wordt verder een buddywerking opgebouwd op basis van vertrouwensrelaties en worden de contacten opgebouwd tijdens de activiteiten.

Bredene

 • Het OCMW van Bredene heeft een buddywerking voor nieuwkomers en gezinnen in armoede met als doel te leren van elkaar. Het doel van de buddywerking is om nieuwkomers te helpen integreren door in te zetten op de lokale troeven. De vrijwilligers gidsen de deelnemers in Bredene en de regio, gaan mee naar administratieve diensten of geven de deelnemers ondersteuning door vaardigheden bij te brengen.

Brugge

 • Sinds januari 2016 ondersteunen buddies de inwoners van het Lokaal Opvang Initiatief van Brugge. Sinds 2019 kunnen cliënten en buddy's ook terecht in het BBFF (een multicultureel ontmoetingscentrum). Het OCMW en vzw Wieder, de vereniging voor mensen met minder kansen, organiseren er ontmoetingen voor vrouwen en jongeren die maatschappelijk geïsoleerd zijn, om hun sociaal netwerk te vergroten.
  • Contact coördinator 1 buddywering bij OCMW
  • Contact coördinator 2 buddywerking bij OCMW
 • Bij Inwijken matcht een buurtwerker nieuwkomers met Bruggelingen die er al langer wonen, in de buurten Sint-Pieters en Sint-Jozef. Ze gaan regelmatig samen op stap, de nieuwkomers worden wegwijs gemaakt in de buurt en het buurtcentrum, en de duo’s doen vrijetijdsactiviteiten op basis van gemeenschappelijke interesses.

De Haan

 • Buddywerking: Op een informele manier laten buddies nieuwkomers kennismaken met het reilen en zeilen in de gemeente en helpen ze hen met praktische vragen.

Denderleeuw

 • Buddyproject: Buddy's ondersteunen vluchtelingen bij praktische zaken en leiden hen toe naar het vrijetijdsaanbod van de gemeente.

Dendermonde

 • De buddywerking Knooppunt2GO voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden maakt deel uit van de proeftuinen ‘sociale netwerken en participatie’ voor nieuwkomers van de Vlaamse overheid en het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).
  • Partners: CAW Oost-Vlaanderen
  • Contact CAW

Dilbeek

 • Miet en Griet wil kwetsbare mensen uit hun sociaal isolement halen. Dit doen ze door dueo's samen leuke dingen te laten doen en tegelijk een luisterend oor te bieden om het zelfvertrouwen op te krikken.

Essen

 • Buddywerking voor mensen in kansarmoede, jongeren, senioren en nieuwkomers. Als buddy help je psychische kwetsbare mensen bij het doorbreken van hun sociaal isolement.

Evergem

 • Buddywerking: Buddy's nemen samen met nieuwkomers deel aan activiteiten, doen aan woonbegeleiding, helpen met Nederlands oefenen en bieden administratieve ondersteuning.

Geraardsbergen, Leuven

Duogidsen: Een huidige gids in duo met gidsen met buitenlandse roots begeleidt wandelingen in de stad of in een museum (M-museum en Parcum) voor inwoners met buitenlandse herkomst.

Genk

 • Samen Inburgeren matcht nieuwkomers aan vrijwilligers voor een periode van minstens 6 maanden, om af te spreken in de vrije tijd.
 • De Facebookpagina ‘Samen Inburgeren Genk’ is een bron van informatie voor inburgeraars, hun coaches en sympathisanten. Via deze weg worden allerlei Genkse initiatieven bekend gemaakt. Verder worden er ook taaltips Nederlands gedeeld. Deelnemers van het Regenboogkoor, VriendENtaal en Samen Inburgeren kunnen foto’s en hun verhalen posten op deze pagina.
 • Contact Dienst Diversiteit & Gelijke Kansen

Gent

 • Samen Gentenaar is een sterk uitgewerkte buddywerking die al bestaat sinds 2011.
 • Het Stedelijk Opvanginitiatief, aangestuurd door de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid, leidt niet enkel mensen toe naar buddywerkingen en andere vrijetijdsactiviteiten, maar werkt ook met steungezinnen en -figuren. Deze worden in het bijzonder ingezet voor minderjarigen en mensen met specifieke medische noden. 
 • TriVelo:  een fietstaxidienst voor minder mobiele senioren in Gent. De chauffeurs zijn een mix van nieuwkomers en minder nieuwe gentenaars. Via een buddysysteem worden ze gelinkt aan elkaar en halen ze de ouderen met een riksja op.

Halle

 • Halle koppelt vrijwillgers aan de gezinnen in het Lokaal Opvanginitiatief en erkende vluchtelingen in de stad, om samen een sociaal netwerk te weven voor mensen die dat van hen moesten achterlaten. Op de website vind je enkele mooie getuigenissen.

Hamont-Achel

 • Buddywerking voor nieuwkomers 2ConnectU, als onderdeel van de proeftuinen ‘sociale netwerken en participatie’ voor nieuwkomers van de Vlaamse overheid en het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).
 • Contact OCMW

Harelbeke

 • Buddywerking voornamelijk voor de inwoners van het Lokaal Opvanginitiatief. 
 • Contact Sociaal Huis

Hasselt

 • Samen Thuis is een buddywerking in samenwerking met Avansa (het vroegere Vormingplus). Vormingplus geeft ook vormingen en organiseert ook uitstappen, kunstprojecten, debatten, leesgroepen, films, ...
  Contact Vormingplus Limburg
 • Stad Hasselt werkt ook samen met Gastrvij Hasselt vzw, die een buddywerking Vriend aan Huis heeft, dat onder andere bewoners van het Lokaal opvanginitiatief ondersteunt.

Hechtel-Eksel

 • Buddywerking in samenwerking met het team vluchtelingen van het CAW, Agentschap Integratie en Inburgering en Welzijnsregio Noord en het Limburgs Platform voor mensen op de vlucht.
 • Contact OCMW 

Herent

Herenthout

 • Buddywerking voor nieuwkomers: Belangrijke taken zijn:
  • Het leren kennen van de gemeente (winkels, scholen, bushalte,...)
  • Asielzoekers praktisch ondersteunen (samen winkelen, sorteren, koken,..)
  • Samen iets leuk doen

Hoegaarden

 • Buddywerking: Vanuit een laagdrempelig contact van mens tot mens wordt een betrokken inwoner gekoppeld aan een specifieke vluchteling. De missie is tweeledig: het sociale isolement van vluchtelingen doorbreken en de betrokkenheid van de Hoegaardiers bij de opvang van vluchtelingen vergroten

Houthalen-Helchteren

Hove

 • Buddywerking voor bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief.
 • Contact Preventie- en beleidsmedewerker
 • Website en filmpje over vrijwilligerswerk voor het OCMW Hove

Ieper

Izegem

 • Buddywerking voor nieuwkomers, met woonclub, in samenwerking met de woondienst en het Lokaal Opvanginitiatief. 
 • Contact

Kalmthout

Vrijwilligers van Gastvrij Kalmthout ondersteunen nieuwkomers.

Kontich

Kruibeke

 • Buddywerking voor nieuwkomers als onderdeel van de proeftuinen ‘sociale netwerken en participatie’ voor nieuwkomers van de Vlaamse overheid en het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Lendelede

Leuven

 • Buddywerking voor anderstalige nieuwkomers. De afdeling diversiteit en gelijke kansen ondersteunt de buddy's op verschillende vlakken. De meeste toeleidingen gebeuren door de NT2-scholen en OCMW.

Lokeren

 • Dit buddyproject voor vluchtelingen en hun gezinnen is onderdeel van de proeftuinen ‘sociale netwerken en participatie’ voor nieuwkomers van de Vlaamse overheid en het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). In Lokeren is er ook een buddywerking voor kwetsbare gezinnen en senioren. In groepsmomenten worden er linken gelegd tusen alle buddy's.
 • Filmpje op Lokeren TV
 • Contact Team Samenleving

 

Mechelen

 • De buddywerking van Mozaïek is de opvolger van Samen Inburgeren in Mechelen. Een nieuwe Mechelaar wordt gematcht met een Nederlandstalige Mechelaar op basis van persoonlijke interesses. Ze spreken minimaal 2 keer per maand af in de vrijetijd en bepalen zelf waar ze afspreken en welke activiteiten ze doen. 2 gratis groepsactiviteiten worden door Mechelen georganiseerd en een feedback moment wordt er voorzien om halverwege het traject de ervaringen van de deelnemers te horen, tips en advies te geven, vragen te beantwoorden. De organisatie voorziet nieuwsbrieven en een Facebook groep, en gratis tickets voor activiteiten in Mechelen. Na 6 maanden wordt het traject afgesloten met een fijn feestje maar de deelnemers mogen steeds in contact blijven (los van ons) indien gewenst.
 • Partners: Fedasil, Agentschap Integratie & Inburgering, VDAB, scholen, Welcome in Mechelen, Caritas, Vorming Plus (ondersteunen anderstaligen en Nederlandstaligen met vormingsaanbod), ...
 • In het kader van het Europees project ORIENT8 werkt Mechelen mee aan een digitale aplicatie voor de matching van buddy-duo's.
 • Contact

Menen

 • Thuis In Menen (TIM) helpt nieuwe inwoners integreren, in samenwerking met het OCMW Menen, het CAW Zuid-West Vlaanderen en het vrijwilligersplatform Give A Day.
 • Contact Integratiedienst

Merelbeke

 • Buddywerking: Merelbeke heeft vrijwilligers aangeworven om een duo te vormen met een erkend vluchteling of iemand met subsidiaire bescherming. Het is de bedoeling dat de buddy de nieuwkomer wegwijs maakt in de gemeente. De buddy kan de nieuwkomer toeleiden naar bepaalde activiteiten, clubs, of deze ondersteunen in de zoektocht naar bepaalde activiteiten, clubs, of deze ondersteunen in de zoektocht naar woonst, ze kunnen samen ontspannen, Nederlands oefenen,...
 • Mooie getuigenis in ons magazine Lokaal.
 • Contact LOI-verantwoordelijke OCMW

Mol

 • Vrijwilligers van het Kompas maken anderstalige nieuwkomers wegwijs in Mol.
 • Contact dienst Samenlevingsopbouw

Ninove

 • Buddywerking: Ninoofse vrijwilligers maken de nieuwkomers wegwijs in de stad, begeleiden hen in het dagelijkse leven en ondersteunen hen bij het oefenen van de Nederlandse taal.

Oostende

 • Buddyproject Compagnons is er voor mensen met een (equivalent) leefloon en nieuwkomers. De compagnons bieden sociale steun aan nieuwkomers en helpen hen om hun weg te vinden in Oostende en het dagdagelijkse leven in de stad. Vrije tijd staat daarbij centraal.

Roeselare

 • Asielbuddy's begeleiden asielzoekers en hun gezinnen die in het Lokaal Opvanginitiatief verblijven. Aanmedling gebeurt via het Welzijnshuis of andere partners, en daarna wordt een 'vacature' verspreid onder de vrijwilligers. Buddy's worden omkaderd, onder andere met vorming, een buddycafé en groepsactiviteiten.
 • Powerpoint met meer info
 • Contact Welzijnshuis

Schilde

 • Buddywerking: Een groep geëngageerde vrijwilligers zorgt ervoor dat de personen die in het LOI worden opgevangen snel hun weg vinden in Schilde. Ze leren hen ook praktische zaken zoals poetsen, administratie, lessen Nederlands,...

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas heeft verschillende buddywerkingen:

 • Buddywerking voor kanszoekenden en vluchtelingen.
  Contact coördinator
 • Sinimaat, een buddywerking voor iedereen die drempels ervaart op vlak van vrije tijd, vakantie of cultuur. Een Sinimaat helpt met de voorbereidingen en gaat mee op uitstap, evenement of vakantie. De deelnemer kan via een buddypas tickets kopen aan sociaal tarief. De stad organiseert ook workshops om te zorgen dat iedereen zich goed voelt tijdens de uitstap, bv. styling in samenwerking  met kringwinkel Den Azalee, een kappersbeurt en een professionele foto.
  Contact coördinator
 • 2START!
  • De inzet van vrijwilligers die een buddy kunnen zijn voor een nieuwkomer in onze samenleving, is volgens de samenwerkingspartners een positief signaal naar een zeer kwetsbare groep in onze samenleving. Vertrekkend vanuit de individuele noden van de vluchteling, kan de vrijwilliger steun geven bij praktische en emotionele vragen, aanwezig zijn of samen dingen doen, informatie en advies verstrekken bij moeilijke beslissingen. De buddy wordt gezien als een vertrouwenspersoon, 'een voet aan de grond', die de vluchteling helpt bij het uitbouwen van een stevig netwerk binnen onze samenleving.
  • CAW stelde met financiële middelen van stad Sint-Niklaas een vrijwilligerscoach aan. Deze coach neemt de werving, selectie en ondersteuning van de buddy’s op zich. Indien vluchtelingen intensievere begeleiding nodig hebben, kunnen hulpverleners van het CAW de verdere begeleiding opnemen. Het OCMW van Sint-Niklaas speelt een grote rol in de activering en verdere ondersteuning van de vluchteling. Vormingplus neemt het informeren en de vorming van de vrijwillige buddy’s op zich.
  • Contacthannahvandaal@cawoostvlaanderen.be

Sint-Pieters-Leeuw

Temse

 • Buddywerking voor nieuwkomers, als onderdeel van de proeftuinen ‘sociale netwerken en participatie’ voor nieuwkomers van de Vlaamse overheid en het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).
 • Contact OCMW
 • Integratieambtenaar en praatgroep: In Temse is er  een integratiedienst met 1 VTE ambtenaar aan de slag. Als onderdeel van de dienst sociale zaken probeert deze dienst het samenleven in diversiteit een duwtje in de rug te geven. Daarnaast is er aandacht voor een inclusief beleid binnen alle gemeentelijke diensten en tracht men de reikwijdte van het diversiteitsbeleid te vergroten. In de praktijk hebben zij ervaring met een goed draaiende praatgroep Babbelonië waar o.a. inburgeraars en vluchtelingen terecht kunnen.

Tienen

 • Buddywerking voor niet-Nederlandstalige nieuwkomers, met regelmatige uitwisselingsmomenten voor de buddy's.
 • Partner: GROS Tienen
 • Interview in stadsmagazine
 • Contact

Torhout

Waregem

 • Buddywerking voor bewoners van het Lokaal Opvang Initiatief: helpen met het zoeken naar huisvesting, begeleiden van asielzoekers naar de verschillende diensten in de gemeente, huiswerkbegeleiding voor anderstalige kinderen enz.

Wevelgem

 • Buddywerking: Een buddy helpt nieuwkomers om zich beter te integreren in de gemeente en om hun netwerk uit te breiden.
 • Artikel in infokrant over de buddywerking
 • Contact Sociaal Huis

Zingem

 • Buddywerking: Nieuwkomers wegwijs maken in Zingem, helpen met Nederlands oefenen, helpen zoeken naar een woning en de werking van het openbaar vervoer uitleggen.
 • Contact OCMW: 09/389.68.10.

Zwijndrecht

Buddywerking Inburger(p)aar in het kader van de proeftuinen ‘sociale netwerken en participatie’ voor nieuwkomers van de Vlaamse overheid en het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Dit project loopt van september 2021 tot en met maart 2022. De lokale netwerkcoach ondersteunt de buddy's onder andere met vormingen.

Beleidsdomeinen

 • Sociaal beleid
 • Taalbeleid
 • Vrije tijd
 • Vrijwilligerswerk

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.