Nieuws

Praktijk informatie

Video over stedenband Roeselare-Dogbo

# Internationaal Lees meer

Opleidingen

Recente kennisitems

Kennisitem - 25-11-2019
07.11.2019 KB wijz. KB 17.03.2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
# Economie, Preventie en veiligheid, SDG's, Veiligheid, Werken en ondernemen, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 28-11-2019
06.11.2019 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1885 tot vaststelling van voorschriften voor de berekening, de verificatie en de verslaglegging van gegevens over het storten van stedelijk afval overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG van de Raad en tot intrekki
# Europa, Europa, SDG's, Internationaal, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 06-12-2019
Raad van State, 5 november 2019, 10e K., nr. 245985
# Ruimtelijke Ordening, SDG's, Wonen en verbouwen, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 27-11-2019
Raad van State, 29 oktober 2019, 7e K., nr. 245958
# SDG's, Natuur & Milieu read.more