Opleidingen

07 okt '21

Recente kennisitems

Kennisitem - 20-07-2021
Grondwettelijk Hof, 1 april 2021, arrest nr. 54/2021
# SDG's Lees meer
Kennisitem - 28-07-2021
14.07.2021 KB wijz. KB 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot de indeling van handelingen als klasse IV en wijz.
# SDG's Lees meer
Kennisitem - 15-07-2021
09.07.2021 Dec. wijz. Energiedecreet van 08.05.2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft
# Sociale dienstverlening, SDG's, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 13-07-2021
02.07.2021 BVR waarbij de ernstige droogte die heeft plaatsgevonden van 15.03.2020 tot 15.09.2020 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend
# SDG's Lees meer