Opleidingen

Recente kennisitems

Kennisitem - 20-09-2021
10.09.2021 BVR tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit
# SDG's Lees meer
Kennisitem - 29-09-2021
22.09.2021 MB wijz. MB 03.04.2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17.12.2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europ
# SDG's Lees meer
Kennisitem - 09-09-2021
03.09.2021 BVR tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten
# SDG's Lees meer
Kennisitem - 03-09-2021
30.08.2021 MB houdende de organisatie van een tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines
# Sociale dienstverlening, SDG's, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer