Nieuws

Projectoproep: SDG-uitdaging

De VVSG lanceert een oproep om lokale initiatieven te ondersteunen die een innovatieve en participatieve oplossing bieden voor de maatschappelijke uitdagingen die vervat zijn in de Agenda 2030.

Lees meer

Opleidingen

Recente kennisitems

Labo lokale burgerparticipatie 1
Kennisitem - 28-01-2020
Labo lokale burgerparticipatie
# Participatie, SDG's, Innovatie en digitale transformatie, Vrijetijdsbeleid, Armoede, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 KB wijz. het KB 27.04.2007 betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen
# SDG's, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020 - Kanselarij en Bestuur - Financiering open ruimte (art. 22-25)
# Financiën, SDG's, Bestuur, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020 - Omgeving - Dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018 en dec. 23.12.2011 betr. het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen - Milieuheffingen OVAM
# Financiën, SDG's, Bestuur, Natuur & Milieu Lees meer