Auteur:

Gepubliceerd op: 15-09-2023

Tijdens deze Week van de Duurzame Gemeente brengen 115 Vlaamse steden en gemeenten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s*) tot bij hun inwoners. Dit jaar ligt de focus op het belang van onderwijs (SDG4) en vinden veel activiteiten plaats in scholen. Actrice Sali Haidara (bekend van de Ketnetreeks #LikeMe) is onze ambassadrice, ze kan kinderen en jongeren in klare taal bereiken met een duurzaam vehaal. 
 

Onderwijs voorop 

Alle SDG’s zijn belangrijk, al kiezen we dit keer voor een zeer specifieke, nl. onderwijs. ‘Mensen vertrouwd maken met de SDG’s, is een cruciale eerste stap om vervolgens tot actie over te gaan en om draagvlak te creëren voor verandering. Waar begin je dan beter dan bij de jeugd en onze leerkrachten?’ zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. Met tal van creatieve lokale activiteiten zullen leerlingen en leerkrachten hun duurzame dromen tot bij de burgemeester brengen tijdens de campagneweek. Zo installeert gemeente Balen een wensbos in het vrijetijdscentrum, waar scholen en burgers hun wensen voor een duurzaam Balen kunnen ophangen. Een selectie wordt nadien in een tijdcapsule overhandigd aan de burgemeester en heropend in 2030. In Edegem zullen 1800 leerlingen hun wensen neerschrijven en lopen voor een duurzaam Edegem in 2030 tijdens een ‘wensveldloop’. 
 

Ambassadrice Sali Haidara 

De VVSG schakelde actrice Sali Haidara (bekend van de Ketnetreeks #LikeMe) in als ambassadrice, om kinderen en jongeren in klare taal te bereiken. In een korte video voor klassen (uit de lagere school en eerste graad secundair) legt Sali uit hoe leerlingen, leerkrachten én lokale besturen zelf actie kunnen ondernemen voor een wereld waarin mens en milieu het goed hebben. Tijdens de campagneweek gaat ze ook langs in scholen in Brugge, Genk, Harelbeke, Huldenberg, Maldegem en Retie om leerlingen extra warm te maken voor de SDG’s en voor het formuleren van persoonlijke duurzame dromen.  

 


 

Breed netwerk 

Tijdens de campagneweek komen allerlei uitdagingen rond onderwijs aan bod. De gemeenten vieren werkgevers die inzetten op levenslang leren, vrijwilligers die zich engageren voor huiswerkbegeleiding of taalbaden, leerkrachten die inclusie, welzijn en diversiteit op school op de kaart zetten, … Stad Beringen liet een ‘TalentenTelefoon’ door de stad reizen en communiceert tijdens de Week van de Duurzame Gemeente over talentontwikkeling en het belang van levenslang leren. Sint-Niklaas betrekt zelfs haar Senegalese zusterstad: beide partners eren hun duurzame helden op dezelfde dag en verspreiden filmpjes van onderwijshelden uit de partnerstad.  
 

Kalender 

De gemeenten hijsen de SDG-vlag en zetten lokale duurzame helden in de kijker. Het gaat om meer dan sensibiliseren, deze gemeenten engageren zich ook om wensen voor een duurzaam 2030 te verzamelen bij hun burgers. 
Ontdek alle initiatieven van de duurzame gemeenten in de digitale kalender.  

 

* Samen met 193 andere landen ondertekende België in 2015 de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en haar 17 SDG’s. De SDG’s verenigen internationale afspraken rond armoedebestrijding, klimaatverandering, verstedelijking, … en roepen op tot integrale actie. We hebben nog minder dan 7 jaar om de SDG’s te realiseren. In het licht van maatschappelijke uitdagingen is het belangrijker dan ooit dat we nu werk maken van duurzame ontwikkeling. Vlaamse steden en gemeenten werken dagdagelijks aan de realisatie van de SDG’s en worden internationaal erkend als pioniers in de lokale vertaling van de Agenda 2030. Ook het nationaal SDG-rapport dat België in 2023 voorstelde aan de VN bevat terecht een apart hoofdstuk over de verwezenlijkingen, uitdagingen en strategieën van de Belgische lokale besturen. 

 

Heleen Voeten