Omzendbrief Artikel 60§7 Verhoogde staatstoelage/Sociale Economie

OCMW’s stellen in het kader van tijdelijke werkervaring (TWE) mensen te werk via een art.60§7 contract. Wanneer mensen in een erkend sociaal economie initiatief te werk gesteld worden ontvangt het OCMW hiervoor een verhoogde staatstoelage. Dit is een bijkomende financiële tegemoetkoming voor de OCMW’s. Deze tegemoetkoming zorgt ervoor dat de volledige brutoloonkost van de werknemer kan betaald worden.   

Om beter tegemoet te komen aan de bestaande noden van de OCMW’s, werd de maatregel verhoogde staatstoelage hervormd in 2021.  Er werd voorzien in de toekenning van een basisbudget en in de mogelijkheid om aanspraak te maken op een ‘flexibel’ budget.  Deze hervorming gaat sinds 1 januari 2024 nu zijn tweede operationele jaar in.  In de nieuwe omzendbrief (bijlage) worden een aantal zaken verder geëxpliciteerd met betrekking tot het vast budget. Voor het flexibel budget wordt op een later tijdstip een aparte omzendbrief voorzien 

Recente items

Stad Antwerpen ontvangt ruim 680 collega’s van sociale diensten uit 36 landen 1
Nieuws - 04-07-2024
Stad Antwerpen ontvangt ruim 680 collega’s van sociale diensten uit 36 landen
# Lokaal Sociaal Beleid, OCMW-activering, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer