Lokale verkiezingen 2024:bouw aan een bruisend vrijetijdslandschap: Ontdek inspiratienota lokaal vrijetijdsbeleid

lees meer en download de nota

Wat is erfgoed?

Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur.  'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Opleidingen

Recente items

Stap mee in pilootproject sociaal rechtvaardig omgevingsbeleid 1
Nieuws - 23-11-2023
Stap mee in pilootproject sociaal rechtvaardig omgevingsbeleid
# Duurzame ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Milieu, Wonen, Gezondheidsbeleid, Armoede, Sociale dienstverlening, Dak- en thuislozen, Jeugd, Erfgoed, Omgevingsvergunning, Water | Klimaatadaptatie, Sociaal Huis/GBO, Vreemdelingen, Lokaal Sociaal Beleid, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Kennisitem - 23-11-2023
ABEX index
# Financiën, Erfgoed, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 04-12-2023
12.11.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26.06.2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betr.
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 06-11-2023
Belgische Culturele Hoofdstad van Europa 2030
# Europa, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer