Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  

Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur. 

'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Recente kennisitems

Kennisitem - 09-04-2021
30.03.2021 Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) voor de social profit en non profitsectoren voor de periode 2021-2025
# Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Sociale dienstverlening, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 06-04-2021
29.03.2021 KB tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten 20.12.2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, 30.04.2020 houden
# Erfgoed, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 30-03-2021
24.03.2021 Verordening (EU) 2021/523 tot vaststelling van het InvestEU-programma en wijz. Verordening (EU) 2015/1017 [ Coronavirus ]
# Financiën, Europa, Wonen, Gezondheidsbeleid, Sociale dienstverlening, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Europa, SDG's, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 22-03-2021
20.03.2021 MB wijz. MB 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer