Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  

Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur. 

'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Recente kennisitems

Kennisitem - 06-04-2020
03.04.2020 MB wijz. MB 23.03.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken
# Personeel, Economie, Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Veiligheid, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 06-04-2020
03.04.2020 MB wijz. MB 19.03.2020 betr. de terugbetaling van opgezegde pakketreizen
# Economie, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 31-03-2020
27.03.2020 BVR houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12.03.2020 inzake het coronavirus
# Wonen, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Erfgoed, Bestuur, Wonen en verbouwen, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 06-04-2020
27.03.2020 BVR tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer