Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  

Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur. 

'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Recente kennisitems

Kennisitem - 10-08-2020
05.08.2020 Omz. Brief van de Minister-President Jan Jambon en Bart Somers, Vice-Minister-President gericht aan de lokale besturen / burgemeesters / gouverneurs [ Coronavirus ]
# Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 07-08-2020
31.07.2020 Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie - Reparaties naar aanleiding van arresten van het Grondwettelijk Hof (art. 37-47)
# Sociale dienstverlening, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 10-08-2020
28.07.2020 MB wijz. MB 30.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Personeel, Economie, Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Veiligheid, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 27-07-2020
17.06.2020 MB wijz. van de bijlagen bij het MB 09.06.2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19 [ Coronavirus ]
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer