Wat is erfgoed?

Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur.  'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Opleidingen

04 okt '22
13 okt '22

Recente items

Kennisitem - 06-09-2022
31.08.2022 KB wijz. art. 17 van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 29-08-2022
30.07.2022 KB wijz. diverse bepalingen van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een hoofdstuk XII houdende bijzondere bepalingen van toepassing op kunstwerkers in titel II van hetzelfde KB van 25.11.1991 en
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Werk, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 05-08-2022
17.07.2022 Wet wijz. wet 04.07.2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en tot gedeeltelijk herverdeling van het restsaldo [ Coronavirus ]
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 04-08-2022
12.07.2022 MB wijz. MB 07.12.2021 tot verdeling van het restbedrag van de subsidie, vermeld in art. 15 van het BVR 09.07.2021 tot toekenning van steun uit het noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19-pandemie aan sportactoren, wat betreft Spo
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer