Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  

Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur. 

'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Recente kennisitems

Onroerend erfgoedbeleid 1
Kennisitem - 24-07-2019
Onroerend erfgoedbeleid
# Erfgoed, Vrije tijd read.more
Kennisitem - 24-07-2019
Wat is erfgoed?
# Erfgoed, Vrije tijd read.more
Kennisitem - 05-08-2019
16.07.2019 KB wijz. KB 14.09.2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen
# Sociale dienstverlening, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Circuskunsten 4
Kennisitem - 24-07-2019
Circuskunsten
# Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd read.more