Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  

Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur. 

'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Opleidingen

04 okt '22
13 okt '22

Recente items

Kennisitem - 06-05-2022
26.04.2022 Wet tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in art. 17 van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschap
# Financiën, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 25-05-2022
22.04.2022 BVR tot opheffing van art. 57 en 58 van het BVR 23.10.2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen
# Wonen, Erfgoed, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 02-05-2022
18.04.2022 KB wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994 [ Coronavirus ]
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 27-04-2022
01.04.2022 BVR wijz. BVR 03.04.2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer