Lokale verkiezingen 2024:bouw aan een bruisend vrijetijdslandschap: Ontdek inspiratienota lokaal vrijetijdsbeleid

lees meer en download de nota

Wat is erfgoed?

Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur.  'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Opleidingen

Recente items

Kennisitem - 29-04-2024
Raad van State, 25 april 2024, 7e K., nr. 259636
# Ruimtelijke Ordening, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 17-05-2024
19.04.2024 Dec. houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16.02.2024 wijz. het samenwerkingsakkoord van 21.12.2018 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betr. de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars gr
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 25-04-2024
18.04.2024 KB tot uitvoering van art. 2, par. 1 en 2, van de wet 16.11.2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, met betrekking tot het toepassingsgebied van de flexi-jobs
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Werk, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 26-04-2024
09.04.2024 Wet wijz. art. 3ter, eerste lid, van het KB nr. 50 van 24.10.1967 betr. het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Personeel, Personeel, Bestuur, Vrije tijd Lees meer