Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  

Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur. 

'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Recente kennisitems

Kennisitem - 04-12-2019
Raad van State, 12 november 2019, 9e K., nr. 246063
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd read.more
Kennisitem - 25-11-2019
11.11.2019 KB betr. het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
# Erfgoed, Bestuur read.more
Kennisitem - 06-12-2019
Verzoekschrift aan de gemeenteraad - Herwaardering van een gemeenteweg
# Mobiliteit en openbare werken, Erfgoed, Bestuur, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 04-11-2019
ABEX index
# Financiën, Erfgoed, Bestuur read.more