Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt; globaal onderscheiden zich drie categorieën : 

  • immaterieel erfgoed (niet tastbaar): feesten, verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, … 

  • roerend erfgoed (in principe gemakkelijk te verplaatsen):  schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, ... maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s 

  • onroerend erfgoed (want onverplaatsbaar): monumenten, landschappen en archeologische sites 

Voor lokale besturen en hun erfgoedbeleid is het onderscheid tussen de drie categorieën minder relevant dan voor de Vlaamse overheid die de bevoegdheid verdeelt over Vlaamse gemeenschap en Vlaams gewest.  

Roerend en immaterieel erfgoed zijn als gemeenschapsmaterie samengebracht onder de noemer 'cultureel erfgoedbeleid'. De Vlaamse administratie voor Cultureel erfgoed maakt deel uit van het departement Cultuur. 

'Onroerend erfgoedbeleid' is een gewestmaterie en omvat het beleid voor monumenten, landschappen, archeologie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt deel uit van het departement Omgeving.

Recente kennisitems

Kennisitem - 23-12-2019
Vrijwilligers : geïndexeerde vergoedingen
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 13-12-2019
29.11.2019 MB houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in art. 9 van het Antidopingdecreet 25.05.2012
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 24-12-2019
Grondwettelijk Hof, 28 november 2019, arrest nr. 192/2019
# Erfgoed, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 22-01-2020
14.11.2019 V. nr. 97 (Vl. P.): Bivakzones - Concept
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer