De Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI-Wet) bepaalt dat iedereen recht heeft op maatschappelijke integratie. Die maatschappelijke integratie kan bestaan uit tewerkstelling en/of leefloon. Het is het OCMW dat dit recht moet waarborgen.

Recente items

Cit Oekraïne: alle noodzakelijke info voor de vluchteling in één app 1
Nieuws - 29-04-2022
Cit Oekraïne: alle noodzakelijke info voor de vluchteling in één app
# Burgerzaken, Armoede, Gezondheidsbeleid, Werk, Diversiteit, Leefloon , Maatschappelijke dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn, Bestuur, Werken en ondernemen, Personen Lees meer