Noteer in je agenda

11 maa '20
15 sep '20

Opleidingen

28 apr '20
09 jun '20

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-12-2019
20.12.2019 KB tot vaststelling en toekenning van een subsidie aan de Sectorale Fondsen Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en – diensten voor de uitvoering van art. 4 van de wet 21.11.2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 10-01-2020
28.12.2019 BVR wijz. van de regelgeving in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de uitvoering van besparingen in het kader van het regeerakkoord 2019-2024
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 06-01-2020
Bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
# Ouderen- en thuiszorg, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 04-02-2020
20.12.2019 Toelichtingsbrief betr. inwerkingtreding op 01.01.2020 van nieuw Woonzorgdecreet
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer