Sluiting kinderopvang: rol van de burgemeester

Wil je meer informatie over deze opdracht van de burgemeester? 
Raadpleeg dan zeker onze nota over de rol van de burgemeester bij de sluiting van een kinderopvanglocatie.

​Alvorens iemand met kinderopvang van baby's en peuters kan starten, moet hij een vergunning hebben en aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn niet voor niets in het leven geroepen. Ze zijn er ter bescherming van de kinderen, de ouders en het personeel. Ouders die hun kind naar de opvang brengen moeten er kunnen op vertrouwen dat hun kind veilig en goed wordt opgevangen, komt dit in het gedrang dan moet er natuurlijk opgetreden worden.

Bij de aanpak van onveilige situaties in opvanglocaties krijgen lokale besturen een belangrijke rol toebedeeld door de nieuwe gemeentewet, het Decreet Lokaal Bestuur en het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. De burgemeester heeft de opdracht om er op toe te zien dat eenkinderopvanglocatie die geen vergunning van Kind en Gezin meer heeft, ook effectief de deuren sluit.

De aanpak en omgang met dergelijke situaties is maatwerk. De burgemeester moet, naargelang de omstandigheden, zelf de meest gepaste werkwijze bepalen.