Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Shirley Ovaere Stafmedewerker
Praktijk informatie

Oproep tot 24 mei: Federale Prijs Armoedebestrijding

# Samenleving, gezin & welzijn Lees meer

Mensen in armoede ondersteunen tijdens de Corona crisis

Wat kunnen lokale besturen betekenen?

Opleidingen 

Recente kennisitems

Kennisitem - 12-01-2021
12.01.2021 MB wijz. MB 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Personeel, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 11-01-2021
08.01.2021 BVR tot uitvoering van art. 34/1, tweede lid, en art. 47/1 van het dec. 21.11.2003 betr. het preventieve gezondheidsbeleid en wijz. BVR 12.06.2020 tot uitvoering van het dec. 29.05.2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contact
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 18-01-2021
Controle en handhaving van verplichte quarantaine en isolatie [ door lokale besturen ] [ Coronavirus ]
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Preventie en veiligheid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
28.12.2020 KB tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie [ Coronavirus ]
# Personeel, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer