Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Opleidingen 

12 dec '19

Recente kennisitems

OCMW-verhalen 1
Kennisitem - 03-12-2019
OCMW-verhalen
# Armoede, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociaal Huis/GBO, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
OCMW-verhaal: Ik heb niets meer 2
Kennisitem - 03-12-2019
OCMW-verhaal: Ik heb niets meer
# Armoede, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociaal Huis/GBO, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
OCMW-verhaal: Het loket, dat ben ik zelf 3
Kennisitem - 03-12-2019
OCMW-verhaal: Het loket, dat ben ik zelf
# Armoede, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociaal Huis/GBO, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
OCMW-verhaal: Die mensen moeten eruit 4
Kennisitem - 03-12-2019
OCMW-verhaal: Die mensen moeten eruit
# Armoede, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociaal Huis/GBO, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more