Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Shirley Ovaere Stafmedewerker
Praktijk informatie

Oproep tot 24 mei: Federale Prijs Armoedebestrijding

# Samenleving, gezin & welzijn Lees meer

Mensen in armoede ondersteunen tijdens de Corona crisis

Wat kunnen lokale besturen betekenen?

Opleidingen 

Recente kennisitems

Kennisitem - 27-07-2020
20.07.2020 KB tot vastlegging van het model van attest bedoeld in art. 16, par. 4, 3° van de wet 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, wat de uitgaven voor kinderoppas betreft [ Coronavirus ]
# Financiën, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 07-08-2020
17.07.2020 Dec. wijz. dec. 15.02.2019 betr. het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 23-07-2020
Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen [ Coronavirus ]
# Financiën, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 31-07-2020
10.07.2020 Dec. wijz. dec. 15.07.1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en houdende oprichting van een Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheid
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer