Armoede bestrijden gebeurt ook lokaal

 

Lokale besturen bouwen hun armoedebeleid uit met kennis van zaken en vaak ondersteund door projectmiddelen en met middelen uit het kinderarmoedefonds. Lokale middelen worden ingezet om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. 

Omwille van de nabijheid van dienstverlening en de lokale regierol kunnen steden en gemeenten een sterke rol spelen in armoedebestrijding. Signalering naar hogere overheden over de armoedeproblematiek en -aanpak stimuleert dan weer betere armoedeplannen van de Vlaamse en Federale overheid. 

 

Opleidingen 

12 nov '19
04 okt '19

Recente kennisitems

Kennisitem - 22-05-2019
Wat is lokaal sociaal beleid?
# Armoede, Diversiteit, Gezondheidsbeleid, Meerjarenplanning, Regie, Sociaal Huis/GBO, Vermaatschappelijking, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 10-05-2019
22.03.2019 MB betr. de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 08-05-2019
Referentieadres voor daklozen
# Armoede, Burgerzaken, Wonen, Sociale dienstverlening, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociaal Huis/GBO, Samenleving, gezin & welzijn, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 20-05-2019
02.05.2019 Circ. 2019/C/38 over de aanpassingen aan het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers
# Financiën, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sport, Jeugd, Cultuur, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd read.more