Auteur:

Gepubliceerd op: 12-06-2023

De Koning Boudewijnstichting publiceerde de brochure Een warm thuis voor ieder kind: Kinderarmoede bestrijden door in te zetten op huisvesting.

Deze publicatie wil lokale besturen maar ook andere betrokken actoren overtuigen van de noodzaak om kinderarmoede te bestrijden én hen inspireren.

Het aanbieden van betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting is cruciaal om kinderarmoede aan te pakken, de sociale integratie van kinderen te bevorderen en het risico op dakloosheid bij kinderen te verminderen. Alle kinderen hebben recht op goede huisvesting in een aangename en aangepaste omgeving.

De brochure is te raadplegen via de website van de KBS. 

Nele Schroyen