Auteur:

Gepubliceerd op: 10-07-2024

In mei 2023 is VVSG in opdracht van de Vlaamse overheid gestart met het project 'Samen voor Alleenstaanden'. Met dit project willen we lokale besturen inzichten en oplossingen bieden voor de uitdagingen waar de groeiende groep alleenstaanden in onze samenleving mee te maken heeft.

 

Waarom?

Eénpersoonshuishoudens vormen een steeds grotere groep in onze samenleving, tot wel 40%. Toch blijft onze maatschappij hardnekkig georganiseerd rond de klassieke gezinsstructuur. Alleenstaanden, en vooral alleenstaande ouders, lopen een verhoogd risico op problemen zoals armoede, gezondheidskwesties, werkgelegenheid, mobiliteit en welzijn (sociale isolatie, eenzaamheid).

Dit fenomeen heeft een grote impact op bijna alle aspecten van het samenleven: sociaal-economische kwesties, de woningmarkt, het vrijetijdsaanbod, sociale cohesie en de balans tussen werk en privéleven. Alleenstaanden ondervinden te vaak onnodige drempels bij het gebruik van interessante aanbiedingen.

 

Wat is er al gebeurd?

In het afgelopen jaar hebben we ons verdiept in het thema. We hebben inzichten uit binnen- en buitenland verzameld en samen met medewerkers van lokale besturen een reeks concrete stellingen en scenario's (concepten) uitgewerkt die een oplossing bieden voor een deel van de gesignaleerde problemen.

Hieronder vind je een korte voorstelling van de concepten (onder hun werknaam).

 1. Alleenstaandentoets
  We werken een checklist uit die 'alleenstaanden-proof is'. Met deze checklist houden we nieuw en bestaand beleidsinitiatieven van lokale besturen tegen het licht. We willen zoveel mogelijk drempels voor alleenstaanden detecteren en (anticiperend) wegwerken.
   
 2. Charter
  We stellen een charter op met één of meerdere sectoren (bv. horeca, cultuur, …), waarin we samen enkele 'alleenstaanden-vriendelijke' principes opstellen. Elke organisatie die dit charter ondertekent toont dat ze rekening houdt met enkele specifieke aandachtspunten voor alleenstaanden.
   
 3. Verbindende opstelling
  We trekken naar ontmoetingsruimtes, zoals bijvoorbeeld een café, een sociaal restaurant of een lokaal dienstencentrum. Wat als we de ruimte zo inrichten dat ze mensen uitnodigt om bij elkaar plaats te nemen en contacten te leggen?
   
 4. Onthaal na een kantelmoment
  We gebruiken een kantelmoment (bv. partner verloren, bevalling alleenstaande mama of nieuw in de stad en alleenstaand?) als aangrijppunt om contact op te nemen. We zorgen voor een warm contact en detecteren vroegtijdig eventuele probleemsituaties.
   

Wat nu?

Deze zomer timmeren we verder aan deze concepten; we verfijnen ze in samenspraak met medewerkers van lokale besturen zodat ze optimaal afgestemd raken op de lokale realiteit. In september willen we de uitgewerkte concepten een eerste keer testen. De rest van het jaar gebruiken we om bij te sturen.

 

Doe jij mee?

Wil jouw bestuur ook nog graag greep op de resultaten van dit project? Spring dan mee op de kar en werk een van onze concepten verder uit op maat van je bestuur. Interesse? Neem dan snel contact op met Sofie Van den Bussche.

Heb je zelf nog weet van goede praktijken (binnen- en of buitenland)? Breng ons op de hoogte, zodat we deze kennis nu nog kunnen gebruiken én kunnen delen met andere besturen via onze databank.

Sofie Van den Bussche