De VVSG is, samen met de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en Brulocalis, lid van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG).

De VVSG is op Europees niveau lid van de Raad voor Europese Gemeenten en Regio’s (REGR) (via de VBSG). REGR is de koepel van de verenigingen van steden en gemeenten van 30 Europese landen (CEMR= Council of European Municipalities and Regions) (CCRE= Conseil des Communes et des Regions d’Europe) Lidmaatschap op jaarbasis: 72.388 euro (VBSG; waarvan 58% wordt betaald door VVSG)

 • REGR, De Meeûssquare 1, 1000 Brussel, tel. 02 511 74 77, cemr@ccre.org

De VVSG is op Europees niveau lid van CEEP (Centre Européen des Entreprises à participation publique et des Entreprises d’intérêt économique général) Lidmaatschap op jaarbasis: 1.500 euro

 • CEEP, Liefdadigheidsstraat 15 b.12, 1210 Brussel, tel. 02 219 27 98, ceep@ceep.org

De VVSG heeft vertegenwoordigers in de Kamer van de Lokale Besturen van het Congres van de Lokale en Regionale Besturen van de Raad voor Europa (Straatsburg)

De VVSG is op internationaal niveau lid van de CGLU-UCLG (Cités et Gouvernements Locaux Unis, United Cities and Local Government) (via de VBSG) Lidmaatschap op jaarbasis: 15.900 euro (VBSG, waarvan 58% wordt betaald door VVSG)

De VVSG is via Interafval lid van

 • ISWA (International Solid Waste Association). Lidmaatschap op jaarbasis: 184,00 euro
 • RRF (Resource Recovery Forum). Lidmaatschap op jaarbasis: 296,00 euro
 • MWE (Municipal Waste Europe). Lidmaatschap op jaarbasis: 14.468,09 euro

De VVSG is ook lid van:

 • Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen - Vlaanderen (GSD-V), Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
 • Vlaamse Zorgkas vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 36, 1030 Brussel
 • Vlaamse Ouderenraad/Vlaams Ouderen Overleg Komitee vzw (OOK), Koningstraat 136, 1000 Brussel, tel. 02 209 34 51
 • Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw (VLEVA), Kortenberglaan 71, 1000 Brussel, tel. 02 737 14 30
 • Kortom vzw (Vereniging voor Overheidscommunicatie), Hauwerstraat 8, 8000 Brugge, tel. 050 31 14 31
 • The European Policy Centre vzw, Résidence Palace, Blok C - 4th Floor, Wetstraat 155, 1040 Brussel, tel. 02 286 93 71
 • ESN (European Social Network), een Europese koepelorganisatie van publieke sociale diensten, Kunstlaan 3-4-5, 1210 Brussel, tel.+ 32 2 511 10 93